Den salige Martin Yang Jae-hyeon (1827-1868)

Minnedag: 20. september

117. Den salige Martin Yang Jae-hyeon, koreansk legmann, ble født i 1827 i Gyeongsang-do i Sør-Korea. Han bodde en tid utenfor Nordporten i Dongnae i Gyeongsang-do. I Dongnae hadde han en stilling som en underordnet funksjonær. Han møtte den salige Johannes Yi Jeong-sik (nr 116) og hørte om den katolske religion. Han lærte katekismen fra Johannes Yi og ble katolikk med Johannes Yi som gudfar.

Under forfølgelsen i 1868 var politiet informert om at Martin Yang var katolikk. Da politiet stormet inn i hans hus, mottok han dem rolig og ble tatt med til regjeringskontoret. Da han ble avhørt av den øverste funksjonæren, innrømmet han at han var katolikk og villig aksepterte alle avstraffelser. Da funksjonæren prøvde å overtale han til å avsverge sin tro, svarte han med besluttsomhet: «Jeg vil aldri gi opp den katolske religion».

Martin Yang ble holdt i fengselet i lang tid og ble forhørt mange ganger før han ble overført til marinebasen. Han gjennomgikk avhør og tortur igjen, men han nektet resolutt å forråde Gud. Han ble satt i fengsel igjen. Han ble fristet av en fangevokter. Martin Yang lovte ham penger og forlot fengselet i hemmelighet og vendte hjem. Fangevokteren skrev en falsk rapport til funksjonæren og sa at fangen hadde rømt. Politiet stormet til Martin Yangs hus igjen og arresterte ham på nytt. Fra det øyeblikket ble Martin Yangs tro sterkere. Han bekjente sin tro på Gud til tross for harde avstraffelser og sa: «Jeg kan ikke forråde Herren, vår store Far av himmel og jord».

Martin Yang ble overført til marinebasen i Tongyeong. Han måtte gjennomgå avhør og tortur mange ganger. Han ble tatt med til Dongnae igjen og fengslet. I fengselet møtte han sin gudfar Johannes Yi, kateketen og andre katolikker. De trøstet og oppmuntret hverandre og lovte å være trofaste mot sin tro på Gud under alle omstendigheter.

Den øverste funksjonæren i Dongnae bestemte seg for å avsi dødsdom mot Martin Yang og de andre katolikkene i fengselet. Han overførte dem til Jangdae hvor militærkommandoens hovedkvarter lå. Martin Yang bekjente sin tro på Gud helt til siste øyeblikk av sitt liv. Han gjorde korsets tegn før han ble halshogd og døde som martyr. Det var sommeren 1868. Han døde sammen med sin gudfar Johannes Yi Jeong-sik. Martin Yang var 41 år gammel. Hans familie tok hans legeme og gravla det nær retterstedet.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06