Den hellige Messalina av Foligno (235-249)

Minnedag: 23. januar

Statue av den hellige Messalina i katedralen i FolignoDen hellige Messalina ble født en gang på 200-tallet i Foligno i Umbria i Italia, i henhold til en tradisjon i 235. Hun skal ha tilhørt en adelsfamilie. Det eldste dokumentet som gjengir litt informasjon om Messalina, er lidelseshistorien (passio) til den hellige biskop Felician av Foligno, som ble skrevet i andre halvdel av 600-tallet eller på 700-tallet, men dens historiske verdi er svært tvilsom. Ifølge denne Passio ble Messalina utdannet i fromhet av biskop Felician, som ga henne sløret som konsekrert jomfru.

Da biskopen ble fengslet i 249 under keiser Decius (249-51), hjalp Messalina ham og besøkte ham i fengselet, og hun brakte ham mat daglig. Problemet var at dette avslørte henne som kristen. Da hun i likhet med sin biskop nektet å ofre til avgudene, ble hun slått til døde med klubber i 249. Det skal ha skjedd den 23. januar 249, dagen før biskop Felician døde av mishandling på vei til Roma for å henrettes. Hun skal da ha vært fjorten år gammel. Det heter at hun ble arrestert og banket opp av soldater, iniurata et caesa poenaliter. Disse ordene betyr ikke nødvendigvis at hun led martyrdøden, men kan forklares som en enkel mishandling.

Hun var den første martyren i Foligno. Hennes levninger ble i hemmelighet gjemt i slottskirken (senere katedralen San Feliciano), hvor hennes hår ble bevart som en relikvie. Messalina ble æret i Foligno på 1500- og 1600-tallet som en martyr, men en lokal poet fra 1426, som gjenga legenden om Felician på vers, anser henne ikke som en martyr. Faktisk nevner ikke poeten noen kult for Messalina i sin by, så dette vitnesbyrd viser at kulten oppsto senere. Ifølge den italienske presten og historikeren Ludovico Jacobilli (1598-1664) ble Messalinas levninger gjenfunnet i 1599 i en sarkofag med innskriften Hic subtus iacet corpus sanctæ Messalinæ. Den ble plassert i katedralen i Foligno, i kapellet for Vår Frue av Loreto.

Hennes minnedag er dødsdagen 23. januar, men 19. januar nevnes også. Messalina av Foligno er ikke nevnt i Martyrologium Romanum. Hennes kult er fortsatt levende i Umbria.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, it.wikipedia.org, lamiaumbria.it, treccani.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. juli 2015

av Per Einar Odden publisert 12.07.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04