Den hellige Metranus (Metras) av Alexandria ( -249)

Minnedag: 31. januar

Den hellige Metranus (Metras) var en eldre mann som levde i Alexandria på 200-tallet. Under keiser Filip Araberen (245-49) opplevde Kirken en periode av relativ ro mellom forfølgelsene. Likevel forekom det lokale massakrer når hedenske fanatikere lyktes i å hisse opp folkets vrede. Omkring 248 var det en trollmann som virket i Alexandria. Han forutså store ulykker for byen om befolkningen ikke kvittet seg med de kristne, og han lyktes i å drive folket til et slags massehysteri.

Under et opprør mot de kristne i 249 ble Metranus fanget av en blodtørstig mobb som var ute etter å drepe så mange kristne som mulig. Mange kristne ble dratt ut av husene sine og drept og deres eiendommer ble plyndret. Den hellige biskop Dionysios den store av Alexandria (247- ~265) var vitne til martyriene, noe han senere fortalte om i et brev til biskop Fabios av Antiokia. Den mest kjente av martyrene er den hellige Apollonia, tannlegenes skytshelgen.

Metranus fikk fliser tvunget inn i øynene før han ble steinet til døde. Biskop Dionysios forsikret i sitt brev at ingen av de kristne avsverget sin tro.

Hans minnedag er 31. januar.

av Webmaster publisert 22.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53