Den hellige Mommolinus av Noyon ( -~686)

Minnedag: 16. oktober

Den hellige Mommolinus (Mummolin, Mummolinus, Mommolenus, Mummomenus; fr: Mommélin) ble født på 600-tallet i regionen Coutances i Normandie og trådte inn som munk i klosteret Luxeuil sammen med de hellige Bertinus og Bertrand, som også var fra Coutances. Abbed var den hellige Waldebert, som hadde innført den hellige Benedikts regel der. De tre vennene ble sendt for å hjelpe den hellige biskop Audomarus (Omer), som nettopp var blitt biskop av Thérouanne. Det arbeidet som ventet dem, var ikke lett. De skulle misjonere blant Morini-folket, en folkestamme ved nordkysten i Gallia, i det lavtliggende, myrlendte området Pas-de-Calais i Nord-Frankrike. De var evangelisert rundt et århundre tidligere, men troen hadde ikke slått rot.

Misjonærene ble tvunget til å tåle motstand og dårlig behandling som grenset til ren forfølgelse. Men til tross for store vanskeligheter og fysiske strabaser holdt de ut, og til slutt begynte deres anstrengelser å bære frukt. Disse munkene fulgte regelen til den hellige Kolumban, grunnleggeren av Luxeuil. Sammen med Bertinus grunnla Mommolinus to klostre. Det første, som deretter ble kalt «Det gamle klosteret», ble bygd på bredden av en elv i det som nå er landsbyen Saint-Mommélin, oppkalt etter den første abbeden.

Men stedet var trangt og sumpete og ble snart for lite for alle som strømmet til for å bli munker. Heldigvis hadde en konvertitt ved navn Adroald nylig gitt Audomarus et stykke land i Sithiu ved elva Aa i provinsen Artois. Audomarus ga det til misjonærene med instruksjoner om å bygge enda et kloster. Også det fikk Mommolinus som abbed. Det ble sagt at Bertinus var valgt til abbed for den opprinnelige grunnleggelsen av Audomarus, men at han avslo med den begrunnelse at han var den yngste av de tre.

Da biskop Eligius av Noyon døde i 660, ble Mommolinus rundt 661 valgt til biskop av Noyon, og da overtok Bertinus som abbed i Sithiu. Etter hans død fikk klosteret navnet Saint-Bertin. Byen som senere fikk navnet Saint-Omer, vokste opp rundt klosteret.

Det ble sagt at Mommolinus ble valgt til biskop av kong Klotar III (658-70) på grunn av sine kunnskaper i tysk. Blant hans første handlinger var å etablere et kloster i byen Saint-Quentin og gjøre Bertrand til superior der. Mommolinus styrte sitt store bispedømme i 26 år før han døde rundt 686. Hans navn opptrer som vitne på en rekke chartre. En basilika ble bygd over stedet hvor han var gravlagt. Hans minnedag er 16. oktober.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53