Den hellige Methodios av Pesjnosja (d. 1392)

Minnedag: 14. juni

Den hellige Methodios (ru: Mefodij; Мефодий) ble født på begynnelsen av 1300-tallet i Russland. Vi vet ikke noe om hans foreldre og fødested eller det nøyaktige tidspunktet for hans fødsel. I sin ungdom dro han til den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92) i hans kloster Den hellige Treenighet (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra) på høyden Makovets i den nåværende byen Sergijev Posad. Methodios var en av de første som sluttet seg til Sergius og tilbrakte flere år under hans veiledning.

Senere trakk han seg med Sergius' velsignelse tilbake til et øde sted i skogen bortenfor elven Jakhroma i distriktet Dimitrov i provinsen Moskva, hvor han søkte stillheten. Der bygde han seg en celle på et sted rundt 25 kilometer fra Dimitrov, i en eikeskog omgitt av myrer. Snart kom det flere disipler til ham på dette sumpete stedet og ønsket å imitere hans liv. Sergius besøkte ham og rådet ham til å bygge et kloster og en kirke, og klosteret ble grunnlagt i 1361. Methodios selv deltok i arbeidet med å bygge kirken og cellene, «bærende til fots» tømmer langs elven, og fra den tiden begynte klosteret å bli kalt Pesjnosja («bærende til fots»). Klosteret lå der hvor den lille elven Pesjnosj renner ut i Jakhroma.

I 1391 ble Methodios hegumen (abbed) for klosteret. Til tider trakk han seg tilbake til et øde sted rundt to verst fra klosteret, hvor han strevde i bønn. Verst er en foreldet russisk lengdeenhet som er definert som 500 sazhen lang, det vil si at en verst er 3500 fot (1066,8 meter). Hit kom også Sergius til ham for å ha åndelige samtaler, og derfor ble stedet kjent som Beseda («samtalested»).

Methodios døde i 1392 etter et langt liv i streng monastisk askese, og han ble gravlagt i det klosteret han hadde grunnlagt. En kirke viet til Sergius av Radonezj og Methodios av Pesjnosja ble bygd over hans relikvier i 1732. Der befinner relikviene seg fortsatt i en skjult grav. Hans lokale kult startet rett etter hans død, og han ble formelt helligkåret på et konsil i Moskva i 1549. Høydepunktet for hans kult var på 1600-tallet og tidlig på 1700-tallet. Hans liturgi ble skrevet på en tavle av munken Misael. Denne ble erstattet av en trykt versjon i 1885, og en spesiell Akathistos ble skrevet til hans ære. Hans minnedag er 14. juni, men 4. juni nevnes også. I ikonkunsten avbildes han som en starets (eldste).

av Webmaster publisert 22.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:47