Den salige Maria Shoun ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Maria Shoun [Xoum] var født i Japan og kristen. Hun var enke etter den salige Johannes Shoun, som led martyrdøden i 1619. Selv ble hun halshogd sammen med 29 andre i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende i Nagasaki.

Maria ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 93 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Marias minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:47