Den salige Johannes Shoun ( -1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Johannes Shoun [Xoum] ble født i Meaco i Japan og døpt av jesuittene i Nagasaki. Han var medlem av Brorskapet av den hellige Rosenkrans. Han ble arrestert fordi han var kristen og brent levende i Nagasaki den 18. november 1619 sammen med fire landsmenn: de salige Leonard Kimura, Dominikus Jorjes, Andreas Tokuan og Kosmas Takeya.

Hans hustru, Maria Shoun, ble halshogd sammen med 29 andre i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende i Nagasaki.

Johannes ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 13 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Johannes' minnedag er dødsdagen 18. november.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48