Den salige Andreas Tokuan ( -1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Andreas Tokuan [Tocuan] ble født i Nagasaki i Japan. Han var legmann og medlem av Brorskapet av den hellige Rosenkrans. Han ble arrestert av myndighetene fordi han hadde gitt ly til de dominikanske misjonærene. Da han nektet å avsverge troen, ble han brent levende i Nagasaki den 18. november 1619 sammen med fire landsmenn: de salige Leonard Kimura, Dominikus Jorjes, Johannes Shoun og Kosmas Takeya. Leonard Kimura var hans svoger - bror til hans hustru. Hennes og Leonards bror, den salige Antonius Kimura, led martyrdøden ved halshogging på den samme høyden i Nagasaki den 27. november 1619.

Andreas hustru, den salige Maria Tokuan, ble halshogd i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre ble brent levende i Nagasaki. En av de 22 var hennes fetter, den salige jesuittpateren Sebastian Kimura. Familien Kimura teller altså fem medlemmer blant de salige martyrene.

Andreas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 12 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Andreas' minnedag er 1. juni, men dødsdagen 18. november nevnes også.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:53