Den salige Antonius Kimura (1595-1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Antonius Kimura ble født i 1595 i Nagasaki i Japan. Familien Kimura var en fremtredende katolsk familie i det gamle Japan og tilhørte kongefamilien i Firando. Da den hellige Frans Xavier SJ besøkte øya Hirado utenfor sørvestkysten av Japan i oktober 1550, var det Antonius' bestefar som var den første som mottok dåpen. Det var også bestefaren som ga den store misjonæren husly. Antonius foreldre flyttet til Nagasaki, som da var i ferd med å bli et kristent senter.

Antonius' 20 år eldre bror, den salige jesuittbroderen Leonard Kimura, led martyrdøden ved å bli brent levende i Nagasaki den 18. november 1619 sammen med fire andre, blant dem sin søster Marias mann, den salige Andreas Tokuan.

Elleve dager senere, den 27. november 1619, ble den 23-årige legmannen Antonius halshogd på den samme høyden i Nagasaki sammen med ti ledsagere fra den samme kongefamilien. Ledsagerne var de salige Thomas Kotenda, Mikael Takeshita, Leo Nakanishi, Bartolomeus Sheki, Johannes Ivananga, Mattias Nakano, Romanus Matevoka, Mattias Kosaka, Johannes Motajana og Alexius Nakamura.

Antonius' og Leonards søster Maria Tokuan ble halshogd sammen med 29 andre i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre ble brent levende i Nagasaki. En av de 22 var deres fetter, den salige jesuittpateren Sebastian Kimura. Familien Kimura teller altså fem medlemmer blant de salige martyrene.

Antonius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 16 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Antonius' minnedag er dødsdagen 27. november.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50