Den salige Johannes Motajana ( -1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Johannes Motajana [Montajana] var en japansk legmann fra kongefamilien i Firando. Han ble halshogd i Nagasaki sammen med ti ledsagere fra den samme kongefamilien den 27. november 1619. Ledsagerne var de salige Thomas Kotenda, Antonius Kimura, Mikael Takeshita, Leo Nakanishi, Bartolomeus Sheki, Johannes Ivananga, Mattias Nakano, Romanus Matevoka, Mattias Kosaka og Alexius Nakamura.

Johannes ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 24 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Johannes' minnedag er dødsdagen 27. november.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48