Den salige Thomas Kotenda ( -1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Thomas Kotenda [Cotenda] var en japansk legmann fra kongefamilien i Firando. Han fikk sin utdannelse av jesuittene og var en hengiven kristen. Han ble forvist fra sin provins på grunn av sin tro og levde i eksil i Nagasaki. Der ble han til slutt halshogd sammen med ti ledsagere fra samme kongefamilie den 27. november 1619. Ledsagerne var de salige Antonius Kimura, Mikael Takeshita, Leo Nakanishi, Bartolomeus Sheki, Johannes Ivananga, Mattias Nakano, Romanus Matevoka, Mattias Kosaka, Johannes Motajana og Alexius Nakamura.

Thomas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 15 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Thomas' minnedag er dødsdagen 27. november.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54