Den salige Maria Tokuan ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Maria Tokuan [Tocuan] ble født Kimura i Nagasaki i Japan. Familien Kimura var en fremtredende katolsk familie i det gamle Japan og tilhørte kongefamilien i Firando. Da den hellige Frans Xavier SJ besøkte øya Hirado utenfor sørvestkysten av Japan i oktober 1550, var det Marias bestefar som var den første som mottok dåpen. Det var også bestefaren som ga den store misjonæren husly. Marias foreldre flyttet til Nagasaki, som da var i ferd med å bli et kristent senter.

Hun giftet seg med Andreas Tokuan. Han ble arrestert av myndighetene fordi han hadde gitt ly til de dominikanske misjonærene. Da han nektet å avsverge troen, ble han brent levende i Nagasaki den 18. november 1619 sammen med fire andre, blant dem Marias bror, den salige Leonard Kimura. Elleve dager senere, den 27. november 1619, led Marias og Leonards bror, den salige Antonius Kimura, martyrdøden ved halshogging på den samme høyden i Nagasaki.

Selv ble Maria halshogd sammen med 29 andre i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende i Nagasaki. En av de 22 var hennes fetter, den salige jesuittpateren Sebastian Kimura. Familien Kimura teller altså fem medlemmer blant de salige martyrene.

Maria ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 85 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Marias minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:47