Den salige Margareta Lucia Szewczyk (1828-1905)

Minnedag: 5. juni

nullDen salige Margareta Lucia Szewczyk (pl: Małgorzata Łucja) ble født i 1828 i Szepetówka i Volhynia i Polen, nå Sjepetivka i Ukraina. Hun kom fra en katolsk adelsfamilie som datter av Marianne og Jan, en velstående bonde i Szepetówka nær Zaslawia som forpaktet jorden til hertug Sanguszko. Familien var viden kjent for sitt harde arbeid, sin hengivenhet til den katolske tro og sin patriotisme.

De første årene av sin barndom tilbrakte Lucia i familiehjemmet som var preget av skjønnhet og overflod. Men da hun bare var syv år gammel, døde hennes far som følge av den russiske regjeringens harde undertrykkelse etter at Novemberopprøret i 1831 var slått ned. To år senere døde også hennes mor og etterlot Lucia helt foreldreløs. Men hennes eldre stesøster overøste henne med moderlig omsorg, tok vare på henne og ga henne en grundig utdannelse.

Fra familiehjemmet hadde hun arvet en sterk tro og sunne moralske prinsipper, hvor hun lærte å be, stole på Gud og hans forsyn og underkaste seg hans vilje, og hvor hun møtte verdien av offer og lidelse. Den vanskelig skolehverdagen var en tidlig sorg for Lucia, men kilden til en åndelig kraft for å overvinne motgang var en dyp tro, som stadig vokste seg sterkere fra en tidlig alder, og en barnlig kjærlighet til Gud og Vår Frue. Fra sine foreldre arvet hun en sterk vilje og hardt arbeid, og hun var full av godhet og enkelhet i en ro som preget henne selv i de vanskeligste øyeblikkene i hennes liv. Lucia vokste opp i en svært vanskelig periode med terror og begrensninger pålagt av tsarens regjering, som tok sikte på en systematisk og absolutt ødeleggelse av alle spor av polsk kultur og uttrykk for den katolske tro i det østlige grenseområdet.

Til tross for den harde undertrykkelsen av katolikker var det religiøse liv svært sterkt, og store mengder pilegrimer kom til Maria-helligdommene som var spredt over hele Volhynia. I hemmelighet ble det etablert en fransiskansk tredjeorden, som eksisterte kontinuerlig selv under de verste politiske undertrykkelsene og var alltid en svært viktig hjelp i Kirkens apostoliske arbeid. Lucia var blant de ungdommene som tilhørte den fransiskanske familie i Volhynia, utforsket den hellige Frans’ ideer og forsøkte oppriktig å leve etter det eksempel han hadde etterlatt sine tilhengere. Da hun var tyve år gammel, avla hun løfte som tertiar. Tro mot beslutningen om å vie den gjenværende delen av livet bare til Gud og med Hans salige Mors spesielle hjelp for å overvinne de vanskeligheter hun møtte. Til tross for forfølgelse tjente hun sjenerøst de trengende, spesielt de syke og omsorgstrengende.

nullI 1870 var Lucia en energisk og modig ung kvinne full av livlig tro. Hun bestemte seg for å dra sammen med andre tertiarer på en pilegrimsreise til Det hellige land og Loreto, for å få en dypere kunnskap om Guds hensikt med henne. Det var en lang og slitsom pilegrimsreise som på den tiden var svært farlig.

I Det hellige land ble Lucia værende i tre år. Som frivillig tjente hun syke pilegrimer i det franske sykehuset som ble drevet av Josefsøstre under åndelig veiledning av fransiskanerpateren Jukundyna Bielak, fransiskaner og prest for polske pilegrimer. Gjennom besøk til steder forbundet med Frelseren og hans mors jordiske liv og ved å hjelpe de fattige og lidende, hadde Lucia muligheten til en dypere opplevelse av Kristi evangelium og oppleve hans kjærlighet. Hun hadde også funnet sin livsbane og avla et løfte om å vie seg fullstendig til Gud gjennom å tjene de forlatte, de fattige og de lidende. Guds smertefulle mor som hun elsket så høyt, skulle nå bli mester for og beskytter av hennes apostolat.

Den dype erfaringen av Guds kjærlighet i Lucias liv ble styrket som følge av en redning fra overhengende fare under en storm på Svartehavet på vei tilbake til hjemlandet. I helligdommen for Vår Frue av Loreto fikk hun den nåde at sår i pannen ble leget. Dette inspirerte slik tillit til Guds forsyn og den åndelige kraft at hun fra da av gikk tappert og iherdig dit hvor Gud kalte henne, og hun ble et utrettelig redskap for Guds nåde.

Etter at hun vendte tilbake til Polen i 1880, flyttet hun av ønsket om en trofast oppfyllelse av Guds hensikter med henne til Warszawa, i tillit til at Gud i hans forsyn ville vise henne den rette vei og veilede henne til målet. Derfor dro hun til Zakroczym for å få kontakt med den salige pater Honoratus Kozminski, og hun gjennomførte en retrett under hans veiledning. Siden da var p. Honoratus hennes åndelige veileder, som hun verdsatte meget høyt.

Etter at han ga sitt samtykke leide Lucia en leilighet i Zakroczym og tok inn to forlatte gamle kvinner, som hun ivrig tok vare på. Da den første kandidaten sluttet seg til henne, leide hun den andre leiligheten i huset og tok inn en annen gammel dame. Hun pleide dem med stor kjærlighet og hengivenhet, og dette var begynnelsen på en ny religiøs kongregasjon under veiledning av p. Honoratus. Den het opprinnelig «Små søstre av de fattige». I 1881 grunnla hun og p. Honoratus sammen kongregasjonen «Døtre av Guds smertefulle mor» eller Serafiske søstre (Zgromadzenie Córek Matki Bozej Bolesnej– CMBB) (Siostry Serafitki). Den ble satt under beskyttelse av Jomfru Maria som Den smertefulle Mor (Mater Dolorosa), og deres motto var: «Alt for Jesus gjennom Marias sørgende hjerte». Lucia ble kongregasjonens første superior med ordensnavnet Margareta.

nullLucia hadde et sterkt ønske om å hjelpe dem som trengte det mest, og hun fikk tillatelse til å utvide omfanget av sitt barmhjertige arbeid. Søstrene tjente de forlatte og syke i Zakroczym, og senere i Warszawa og Czestochowa. For å skaffe midler til å støtte de fattige, sydde de undertøy og kirkelig klær. Grunnleggersken innpodet sine åndelige døtre en sjenerøs og gledelig tjeneste til lidelse. Kongregasjonens første år under russisk styre krevde en ekstraordinær innsats, mot og iver til å drive veldedighet og i hemmelighet å utvikle det religiøse liv.

I 1891 tok Moder Margaret den vanskelige beslutningen om å bosette seg i Galicia, det vil si den delen av Polen som da lå i Østerrike, hvor det var mer religiøs frihet. I full tillit til Guds hjelp gikk hun først til kardinal Albin Dunajewski, fyrstebiskop av Kraków, som vennlig mottok søstrene i sitt bispedømme. Guds grenseløse forsyn sørget for at de fra familien Czeczow fikk i gave en herregård med hage i Halcnów. Dette huset ble velsignet av kardinal Dunajewski den 14 august 1891, og fra da av begynte kongregasjonen å eksistere åpenlyst og ikke lenger i det skjulte.

Moder Margaret var sensibel for fattigdom og menneskelig lidelse, så dørene i hjemmet i Halcnów ble åpnet ikke bare for de fattige gamle, men også for foreldreløse og barn, som fikk spesiell oppmerksomhet fra grunnleggelsen i Galicia. De fortsatt sin omsorg for de forlatte gamle menn, de syke på sykehus og i private hjem og barnehjem, og de organiserte samtidig barnehage for barn som var fratatt foreldrenes omsorg. For fattige jenter åpnet de verksteder for skredderi og broderi hvor de kunne utvikle sine ferdigheter, tjene til sitt levebrød samt få religiøs og åndelig formasjon. De serafiske søstre var fulle av offer som svar på de presserende behovene i miljøet. Denne oppofrende kjærligheten i tjeneste for de trengende tiltrakk seg unge og ivrige jenter som sluttet seg til søstrenes rekker for å delta i deres nådegaver og misjon.

I 1892 begynte grunnleggersken med sterk tro og tillit til Guds hjelp å bygge et hus sentralt i byen Oświęcim, som er mer kjent under sitt tyske navn Auschwitz. Grunnsteinen ble lagt ned den 1. mai 1893. På slutten av 1894 ble generalatet i Halcnów overført til det nye klosteret i Auschwitz, og etter noen måneder fant novisiatet også sin plass der. Inspirert av den medfølelsen som kommer fra kontemplasjon av Kristus, viste Moder Margaret bemerkelsesverdig entusiasme og apostolisk iver etter hvert som antall søstre vokste i Auschwitz og på forskjellige andre steder i Galicia. Ettersom kongregasjonen ønsket en evig tilbedelse av Det hellige sakrament, bestemte de seg i 1897 for å bygge en kirke i klosteret i Auschwitz, i grenseløs tillit til Det guddommelige forsyn. Etter to og et halvt år ble kirkebygget i nygotisk stil vigslet til Vår Frue av Sorger den 7. november 1899 år, noe som var frukten av Guds enorme kjærlighet og Moder Margareta og hennes søstres tillit til hans forsyn. Hun visste å se til himmelen med stor tillit og forventet å få hjelp. Hun kunne også se på andre gjennom øyne og hjerte som var fylt av Gud, og derfor gjøre gode gjerninger «for hans herlighet og for å lindre menneskehetens lidelse». Hun var alltid munter og balansert, til tross for mange hindringer og ofre.

Moder Margareta tjente som superior i 23 år frem til 1904, da hun trakk seg av helsemessige årsaker. Etter å ha overført makten til sr. Hieronyma Wegrzyk, dro hun i mai 1904 til Nieszawa under russisk styre, hvor søstrene ikke fikk lov til å bære drakt. Til tross for dårlig helse sluttet hun seg til søstrene i hverdagen og organiserte ulike former for bistand til den lokale befolkningen. Sine siste lidelser holdt hun ut med heroisk tålmodighet og tilbrakte tiden i bønn, dypt forent med Gud og Hans vilje. Hennes offer, lidelser og bønn ble støttet av hennes elskede kongregasjon.

På slutten av sitt liv uttrykte grunnleggersken sin dype bekymring for hele sin religiøse familie i det testamentet hun adresserte til alle søstrene, ledsaget av en mors siste velsignelse. Grunnleggerskens testamente var håndskrevet på et stykke papir, forsterket med et stykke hvitt klede og utstyrt med et rødt vokssegl. Det oppbevares i kongregasjonens arkiv.

Moder Margareta Lucia Szewczyk døde den 5. juni 1905 i Nieszawa i Polen og høytidelig gravlagt på byens sognekirkegård, i familiegraven til sr. Augustina Ogrodowski. Det var et midlertidig sted, for kongregasjonen ønsket i fremtiden å frakte hennes levninger til Auschwitz, men i mange år var det ikke mulig til tross for innsatsen som ble gjort. I 26 år hvilte hun på kirkegården, omgitt av kjærlighet og hengivenhet av den lokale befolkningen.

I forbindelse med feiringen av kongregasjonens femtiårsjubileum ble grunnleggerskens jordiske levninger gravd opp den 16. november 1931 for å bli brakt fra Nieszawa til Oświęcim. Innbyggerne i Nieszawa, som var overbevist om helligheten i Mor Margarets liv, arrangerte et fantastisk farvel for henne som ble fulgt av hele byen. Kisten med hennes jordiske levninger ble fraktet til Oświęcim og den 18. november 1931 ble den offisielt satt midlertidig i gravkapellet i kjelleren, med den hensikt i nær fremtid å flytte den til klosterkirken.

På grunn av vanskeligheter med regjeringen og krigen var det ikke før den 18. januar 1951 at re-ekshumasjonen fant sted. Moder Margaretas jordiske rester ble høytidelig overført til vestibylen i klosterkirken i Oświęcim og plassert i en sarkofag laget av hvit marmor og dekorert med et bilde av Pietà. Siden da ble grunnleggerskens grav, omgitt av stor ærbødighet og elsket av alle søstrene, «kongregasjonens åndelige sentrum». Søstrene ba der både privat og i fellesskap og mottok mange nådegaver. Til graven kom de troende i byen og områdene rundt for å presentere for henne sine hverdagslige problemer. Troen på effekten av hennes forbønn kom fra en dyp overbevisning om hennes livs hellighet.

Blant de mange nådegaver som har blitt mottatt etter Margareta Lucias forbønner for Vår Frue, ble en uforklarlig helbredelse behandlet av Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. En serafisk søster ble i begynnelsen av 1974 operert for den farlige lungesykdommen pulmonal aspergillose av den erfarne kirurgen dr. Zbigniew Drzewski på toraks-kirurgisk avdeling ved sanatoriet i Bystra Śląska. Sykdommen ble imidlertid ikke helbredet, noe som var grunnen til at det ble foretatt en ny operasjon, men den brakte heller ikke noen forbedring. Til tross for en iherdig innsats forble feberen høy og lungene fylt av væske, noe som fremtvang hyppige tappinger, og søsteren viste også respirasjonssvikt etter operasjonen. I fravær av riktig medisinering i den daværende polske virkeligheten ble sykdommen ansett som uhelbredelig av legene.

Denne tilstanden fortsatte i atten måneder, det vil si til midten av mai 1975, da det plutselig skjedde en fullstendig og permanent helbredelse, til stor overraskelse for alle, særlig for legene. Etter to uker med observasjon og bekreftelse på fullstendig restitusjon ble søsteren utskrevet. Ifølge legene fikk hun ikke noen flere tilbakefall. Den plutselige helbredelsen ble utelukkende tilskrevet Moder Margaretas forbønn. Da legen skjønte at det ikke var håp om bedring, vendte han seg til Moder Margareta i en inderlig bønn om hjelp. Søstrene i Oświęcim og Makow Podhalański begynte en novene sammen den nærmeste familie. Gud svarte på de tillitsfulle bønnene og skjenket søsteren den nåde å bli mirakuløst helbredet. Etter at hun forlot sykehuset, påtok hun seg forpliktelsen som sakristan i klosterkirken i Oświęcim, hvor graven grunnleggersken var. Med stort engasjement oppfylte hun sine forpliktelser i rundt 34 år frem til hun døde som en følge av hjertesvikt. Hun døde på trappen til alteret idet hun som hun pleide hver dag, forberedte lysene til tilbedelsen av Det hellige sakrament.

De mange nådegavene som var mottatt gjennom hennes forbønn, førte til arbeidet med å heve henne til alteret begynte. Saligkåringsprosessen ble gjennomført i Kraków fra 1993 til 1996 og deretter i Roma. Den 19. desember 2011 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Benedikt XVI (2005-13) og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 20. desember 2012 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente den mirakuløse helbredelsen av den lungesyke søsteren som et mirakel på hennes forbønn. Den 22. februar 2013 ble hennes trekiste tatt ut av sarkofagen i kirken i Oświęcim slik at hennes jordiske rester kunne identifiseres, Hennes ben ble skilt fra hverandre for å plasseres i relikvarer.

Hun ble saligkåret den 9. juni 2013 av pave Frans i Helligdommen for den guddommelige barmhjertighet (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) i Lagiewniki i Kraków i Polen sammen med den salige Sofia Czeska-Maciejowska (1584-1650). Som vanlig ble ikke seremonien ledet av paven selv, men av hans spesialutsending, i dette tilfelle kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hennes minnedag er dødsdagen 5. juni.

Kilder: santiebeati.it, pl.wikipedia.org, nominis.cef.fr, serafitki.pl, maksymilian.org.pl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juni 2013

av Per Einar Odden publisert 14.06.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06