De hellige Marcian og Nikanor av Egypt og deres ledsagere (d. ~304)

Minnedag: 5. juni

Ledsagere: De hellige Hyperechius, Apollonius, Leonides, Arius, Gorgias, Pambo, Selenias og Irenius

De hellige Marcian (lat: Marcianus, Martianus; it: Marciano, Marziano) og Nikanor (Nicanor, Nicander; it: Nicandro) og deres ledsagere Hyperechius (Hyperechios), Apollonius (it: Apollonio), Leonides (Leonidas), Arius, Gorgias, Pambo, Selenias og Irenius var egyptiske martyrer – noen kilder gjør Selenias og Irenius til de kvinnelige martyrene Selenia og Irene. De ble drept enten på 200-tallet, under keiser Diokletian (284-305) eller under keiser Maximinus Daza (305-13) [eg Gaius Valerius Galerius Maximinus, opprinnelig Daia, vanligvis kjent som Maximinus Daia eller Daza], medkeiser under keiser Konstantin I den Store (306-37; enekeiser fra 324), men deres acta er imidlertid svært upålitelige.

Ifølge den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum var de en gruppe egyptiske martyrer som meldte seg selv for å kunne bekjenne sin kristne tro. De ble først utsatt for grusom tortur og pisket, og de ble kastet halvdøde i fengsel. Der kom en engel til dem og leget deres sår. De ble da bundet fast i et gjerde og etterlatt i den brennende solen, og til slutt døde de av hete, tørst og sult. Deres minnedag er 5. juni.

Det er mest trolig at det dreier seg om duplikater av de hellige Marcian og Nikander (ikke Nikanor) av Venafro i Sør-Italia eller Durostorum, som i dag er Silistra i Bulgaria på grensen til Romania. Martyrologium Romanum er den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:47