Den salige Nemesia Valle (1847-1916)

Minnedag: 18. desember

Den salige Nemesia Valle (1847-1916)

Den salige Nemesia ble født som Julia Valle (it: Giulia) den 26. juni 1847 i Aosta i regionen Valle d'Aosta i Nord-Italia. Hun ble døpt samme dag i den gamle kollegiatskirken Sant'Orso. Hennes foreldre var Anselmo Valle og Cristina Dalbar. Hun tilbrakte sine første år i en lykkelig familie som gledet seg da broren Vincenzo ble født. Foreldrene drev en hattebutikk, og deres flittige arbeid sikret en viss velstand.

Men da Julia var fire år gammel, døde hennes mor. De to morløse barna ble først overlatt til slektninger på farssiden i Aosta og senere til slektninger på morssiden i Donnas. Skolen, katekesen og forberedelsen for sakramentene skjedde i hjemmet under veiledning av en prest som var en venn av familien.

Da Julia var elleve år gammel, ble hun sendt til Besançon i Frankrike, til en pensjonatskole drevet av instituttet «Nestekjærlighetens søstre», hvor hun kunne fortsette skolegangen. Atskillelsen fra familien forårsaket ny lidelse, en ny erfaring av ensomhet som drev henne mot et dypt vennskap med «Herren, som har hennes mor hos seg». I Besançon lærte hun fransk grundig, utvidet sin kulturelle horisont og ble dyktig i husarbeid. Hennes varme godhet ble modnet og næret hennes kjærlige holdning til andre.

Fem år senere vendte Julia tilbake til sin barndoms Aosta-dal, men hennes hus i Donnas var ikke lenger der. Hennes far hadde giftet seg på nytt og flyttet til Pont Saint-Martin. Der var familiesituasjonen anstrengt, og det var ikke så lett å leve sammen. Hennes bror Vincenzo kunne ikke fordra henne, og han dro sin vei alene, og ingenting ble senere hørt fra ham. Men Julia ble værende, og av sin ensomhet ble hun stimulert til å søke det som hennes familie ikke kunne gi henne, nemlig å ta seg av andre som opplevde de samme sørgelige begivenhetene som henne selv.

I denne perioden kom Nestekjærlighetens søstre for å slå seg ned i Pont Saint-Martin. I dem gjenoppdaget Julia sine lærere fra Besançon, døtre av den hellige Johanna Antida Thouret (Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret – SDC). De ga henne hjelp og oppmuntring. Hun observerte den livsstil de tilbød Gud og medmennesker og bestemte seg for å bli en av dem. Da hennes far foreslo for henne utsiktene til et fordelaktig ekteskap, nølte Julia ikke: Hun hadde lovt sitt liv fullstendig til Gud og ønsket bare å bli en Nestekjærlighetens søster.

Den 8. september 1866 fulgte hennes far sin 19-årige datter til klosteret Santa Margherita i Vercelli, hvor Nestekjærlighetens søstre hadde sitt novisiat. Et nytt, fredelig og gledefylt liv startet for henne der. Det var nå tid for å bygge opp et dypere forhold til Gud, å lære å kjenne seg selv og kommunitetens oppdrag for å utføre Guds vilje.

Ved slutten av novisiatet mottok hun ordensdrakten og et nytt navn: søster Nemesia. Det er navnet til en av Kirkens tidligste martyrer. Hun ble sendt til St. Vincents institutt i Tortona, hvor hun utførte ulike oppgaver: en grunnskole, kulturundervisning, en kostskole og et barnehjem. Hun underviste både i grunnskolen og i fransk for de høyeste klassene.

Hun var alltid til stede når det simpleste arbeid skulle utføres, når smerte skulle lindres og hvor utslitthet, smerte og fattigdom satte begrensninger for livet. Alle var overbeviste om at de hadde en spesiell plass i hennes hjerte, som ikke kjente noen grenser: både søstre, foreldreløse, elever, familier, fattige, presteskapet i det nærliggende seminaret og unge soldater fra de utallige brakkene i Tortona vendte seg til henne som om hun var den eneste søsteren i huset.

Da hun ble utnevnt til superior for sitt hus i en alder av førti år, følte sr. Nemesia seg perpleks, men så husket hun at det å være superior betydde å tjene, og dermed kunne hun gi seg selv uten noen grenser. Hennes nestekjærlighet hadde ingen grenser, og i Tortona ble hun kalt «vår engel».

Om morgenen den 10. mai 1903 fant de foreldreløse og kostskoleelevene en beskjed fra sr. Nemesia: «Jeg forlater dere lykkelig og betror dere til Vår Frue. Jeg skal følge dere hvert øyeblikk på dagen». Hun dro alene klokken 4 om morgenen, etter 36 år. Hennes nye oppgave var å ta seg av novisene i Nestekjærlighetens søstres nye provins. I Borgaro, et lite sted i nærheten av Torino, var det en liten gruppe av unge jenter som ventet på å bli ledsaget langs en ny vei, mot den totale selvoppgivelse til Gud og senere å tjene ham i de fattige.

Hennes provinsialsuperior var sr. Nemesias rake motsetning og var uenig i hennes metoder, og dette førte til irettesettelser og ydmykelser. Nemesia aksepterte alt i taushet. Etter tretten år i Borgaro hadde rundt 500 noviser lært av henne å gå den veien som var trukket opp av Gud.

Nemesia Valle døde den 18. desember 1916 i Borgaro Torinese, 69 år gammel.

Den 5. juli 2002 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 20. desember 2003 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Den 25. april 2004 ble hun saligkåret av paven på Petersplassen i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 18. desember.

av Webmaster publisert 07.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47