Den hellige Nikeforos I av Konstantinopel (758-829)

Minnedag: 13. mars

Den hellige Nikeforos ble født i 758 (eller 759) i Konstantinopel som sønn av sekretæren til keiser Konstantin V Kopronymos (741-75). Nikeforos' far ble torturert og sendt i eksil da han nektet å akseptere kriserens dekreter som forbød hellige bilder, og Nikeforos glemte aldri dette og vokste opp som en sterk motstander av ikonoklasmen (billedødeleggelsen). Han startet sin karriere som embetsmann ved det keiserlige hoff i Konstantinopel og ble kjent for sin veltalenhet, lærdom og statsmannskunst, og han bygde et kloster nær Svartehavet. Han ble privatsekretær for keiserinne Irene (Eirene), enke etter keiser Leo IV Khazareren (775-80) og regent (780-802) for deres ennå mindreårige sønn Konstantin VI (780-97). I egenskap av regentens privatsekretær deltok Nikeforos på konsilet i Nikea (Nikea II) i 787. Kort før århundreskiftet trakk han seg tilbake som eneboer og ble i 802 leder for et stort hospital i Konstantinopel.

I 806 døde den hellige patriark Tarasios, og selv om Nikeforos enda var legmann og ikke hadde noe ønske om embetet, utnevnte keiser Nikeforos (802-11) ham i 806 til ny patriark av Konstantinopel. Dette ble sterkt kritisert av den hellige Theodor Studitten (av Studion) og hans mektige munker. Nikeforos pådro seg også Theodors fiendskap fordi han tilga og gjeninnsatte presten Josef som i 795 ulovlig hadde viet keiser Konstantin VI og hoffdamen Theodota mens Konstantins hustru Maria Paphlagonierinnen fortsatt var i live. Nikeforos viet seg til å reformere bispesetet, gjeninnføre monastisk disiplin og revitalisere religionen i sin flokk.

Det ikonoklastiske partiet vokste seg sterkt igjen og tok makten igjen under keiser Leo V Armeneren (813-20), som hadde gitt ikonoklasmen sin støtte og gjenopptok den i 814. Da la Theodor og Nikeforos sine uoverensstemmelser til side og sto sammen mot ikonoklasmen. Men som ortodoks patriark ble Nikeforos avsatt som Ikonodule (billed-ærer) i 815 og erstattet med en legmann. Theodor ble avsatt og forvist samtidig med ham.

Nikeforos overlevde flere attentatsforsøk før han ble sendt i eksil til det klosteret han hadde grunnlagt for den hellige Theodor Martyren (Theodoros av Konstantinopel) i Kalkedon ved Bosporos (i dag Kadiköy ved Istanbul), og han tilbrakte de siste femten årene av sitt liv der mens han skrev mange teologiske og historiske verker. Han etterlot seg en rekke skrifter, blant dem flere avhandlinger mot ikonoklasmen, men også en verdenshistorie, Chronographia, og et annet historisk verk, Breviarum. Han døde i sitt kloster den 2. juni 829 [kildene Schauber/Schindler, Gorys og Dammer/Adam skriver 5. april 828].

I 842 døde keiser Theofilos, og hans hustru Theodora tok kontroll over imperiet som regent for sin lille sønn, Mikael III Methystes («Drukkenbolten») (842-67). Lykkeligvis støttet hun dem som forsvarte ikonene, og prestene i eksil ble kalt tilbake. Innen 30 dager var hellige bilder tilbake i kirkene i Konstantinopel til stor glede for befolkningen. Theodora og den nye patriarken, den hellige Methodios I, kalte sammen et konsil for å erklære ikoner lovlige i kirken og for å sette gjennom vedtakene fra Nikea II. Methodios sørget også for at Nikeforos' jordiske rester den 13. mars 847 ble ført tilbake til Apostelkirken i Konstantinopel.

Nikeforos' minnedag er 13. mars (translasjonsdagen), men dødsdagen 2. juni [evt. 5. april] nevnes også. I den gresk-ortodokse kirke feires han den 2. juni. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Han er en av De fire patriarker av Konstantinopel som æres spesielt i den ortodokse kirke - de tre andre er de hellige Germanos I (død ca 740), Tarasios (død 806) og Methodios I (død 847). De æres høyt som en fremragende forsvarere av de hellige bildene under den andre ikonoklastiske forfølgelsen. Nikeforos fremstilles som biskop med Stikarion (liturgisk underdrakt), Felonion (liturgisk kappe) og Omoforion (skulderbånd).

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 07.10.2018 - 06:25