Den salige Peter Won Si-jang (1732-1793)

Minnedag: 20. september

4. Den salige Peter Won Si-jang, koreansk legmann, ble født i 1732 i Eungjeong-ri i Hongju i Chungcheong-do (nå: Seongdong-ri i Hapdok-eup i Dangjin-gun i Chungnam) i Sør-Korea. Han kom fra en underklassefamilie. Mellom 1788 og 1789, noen få år etter at katolisismen ble introdusert i Korea, hørte han og hans fetter, den salige Jakob Won Si-bo (nr 11), om den katolske religions lære og ble katolikker. På den tiden var Peter Won rundt 57 år gammel. Hans voksennavn var ‘Si-jang’.

Peter Won bestemte seg for å forlate hjemmet i ett år for å studere katekismen. I løpet av denne tiden forsto han at «den katolske tro er en medisin for å holde menneskelivet levende i tusenvis av år». Da han vendte hjem, forklarte han til sine venner og slektninger de viktigste punktene i katekismen. Guds nåde ga myndighet til hans forklaringer og beveget alle hans venner og slektninger som lyttet til ham. De lovte å tro på Gud. Han var ikke døpt på denne tiden.

Peter Won hadde tilnavnet «tiger» på grunn av sin ville og voldsomme karakter. Men med praktiseringen av de kristne dyder vokste han i mildhet. Han delte ut sin formue til de fattige og viet seg til å undervise i katekismen til sine naboer og introduserte dem til Kirken. På grunn av disse aktivitetene ble hans navn kjent for dommeren.

I 1791, da Sinhae-forfølgelsen brøt ut, sendte dommeren i Hongju politiet for å arrestere både Peter Won og fetteren Jakob Won. Jakob unnslapp etter råd fra venner, men Peter Won ble arrestert og brakt til regjeringskontoret i Hongju. Han ble straks tatt med til dommeren, som avhørte ham for å tvinge ham til å avsverge troen på Gud. Men han ga ikke etter og sa: «Jeg kan verken forråde Herren eller mine medkristne, og heller ikke fortelle hvor de kirkelige bøkene er». Dommeren ble rasende på ham og ga ordre om at han skulle slås på baken sytti ganger. Til tross for dette fortsatte han å forklare sin plikt til Gud og foreldrene, og læren til den katolske religion.

I den tiden han var i fengselet, ble Peter Won ofte innkalt til dommeren og avhørt, og han fikk ordre om å falle fra troen. Imidlertid fortsatte han med å forklare den katolske lære for dommeren. En dag kom en troende for å besøke ham i fengselet og døpte ham. Dommeren i Hongju rapporterte til guvernøren om Peter Won og fikk en ordre tilbake om «å slå Won Si-jang til døde». Dommeren tok Peter Won ut av fengselet og torturerte ham igjen, men han klarte ikke å få Peer til å skifte mening. Da bestemte dommeren seg som en siste utvei for å appellere til hans farskjærlighet. Peter Won hadde flere barn som ventet på farens retur med dyp smerte. Men da Peter hørte om sine barn, svarte han imidlertid: «Mitt hjerte beveges dypt av historier om mine barn, men ettersom Herren selv kaller meg, hvordan kan jeg nekte å svare på hans kall?»

Dommeren i Hongju ønsket å avslutte saken så snart som mulig. Han ga ordre om at Peter Won skulle få sitt siste måltid i henhold til sedvane, og deretter slått ihjel, men han overlevde behandlingen. Da ga dommeren ordre om at vann skulle helles over ham og at han skulle bli tatt med utenfor og etterlatt for å fryse i hjel. Straks vannet ble helt over Peter Won, frøs det. Men han bare mediterte over Jesu lidelse. Deretter ba han sine siste takksigelsesbønner og ga sitt liv til Gud. Det var den 28. januar 1793 (den 17. desember 1792 etter månekalenderen) i Jeonju i Jeolla-do. Peter Won var 61 år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03