Den salige Paula Montaldi (1443-1514)

Minnedag: 26. oktober

Den salige Paula Montaldi [av Montaldo] (it: Paola) ble født i 1443 på familieslottet Montaldo nær Volta Mantovana nær Mantova i regionen Lombardia i Nord-Italia. Femten år gammel trådte hun i 1458 inn hos klarissene (Ordo Sanctae Clarae – OSC) i Mantova. På den tiden hadde klarissene tre kommuniteter i Mantova. Det eldste var grunnlagt av den hellige Agnes av Assisi, søster av ordensgrunnleggeren Klara. Det andre, Santa Lucia, levde etter den regelen som var revidert av pave Urban IV (1261-64) («urbanistinner»), mens det tredje var grunnlagt etter råd fra den hellige Bernardin av Siena av marki Gonzaga og hans hustru Paula.

Paula trådte inn i klosteret Santa Lucia, hvor hun levde 56 år som nonne. Hun ble valgt til abbedisse tre ganger og utmerket seg for sin beskjedenhet, ydmykhet og stille nestekjærlighet. Hun hadde utallige mystiske opplevelser.

Hun døde i 1514 i Mantova. Hun ble gravlagt i klosterkirken i Santa Lucia. Hennes legeme har siden 1872 vært oppbevart i sognekirken i Volta Mantovana. Hun ble saligkåret den 6. september 1866 ved at hennes kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hennes minnedag er 26. oktober, men 29. oktober og 18. august nevnes også.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51