Den hellige Quiriacus av Augsburg og 24 ledsagere (d. 304)

Minnedag: 12. august

Den hellige Quiriacus (Cyriacus) led martyrdøden for sin kristne tros skyld i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) ved å bli halshogd i Augsburg i Bayern den 12. august 304. Han ble drept sammen med 24 ledsagere. de hellige Largio, Crescentian, Eutychian, Filadelfus, Charito (Carito), Peter, Nimonia (Nimmia), Juliana, Diomeda (Diomena), Leonida, Agape og tretten navnløse «hvis navn bare er kjent av Gud», som det heter i propriet fra Augsburg.

Men Markus Welser (1558-1614), tysk humanist, historiker, forlegger og fra 1611 borgermester av Augsburg, navngir tre av disse tretten martyrene, nemlig de hellige Emblasius, Euria og Fausta. Hele gruppens minnedag er 12. august.

Dette var samme dag som den hellige Hilaria av Augsburg led martyrdøden sammen med sine ledsagere Digna, Euprepia og Eunomia. Hilaria skal angivelig ha vært mor til den hellige Afra av Augsburg. På stedet for Quiriacus og hans ledsageres martyrium står i dag basilikaen Ss Ulrich und Afra. Relikvier av noen av martyrene oppbevares fortsatt i sakristiet i kirken St. Ulrich i det såkalte Allerheiligen-Kapelle. Statuer av dem befinner seg i koret i denne kirken, og en statue av Largio står i tillegg bak høyalteret. Av ham hadde man der tidligere en relikvie i et sølvrelikvar, men den ble solgt ved sekulariseringen.

Samme dag minnes i Martyrologium Romanum den hellige Quiriacus av Roma og 24 ledsagere (d. ca 304). Noen hagiologer mener at gruppen i Roma egentlig er Augsburg-martyrene, og at de har blitt flyttet til Roma gjennom en forveksling med en annen gruppe, den hellige Cyriacus av Roma og 24 ledsagere, som led martyrdøden i Roma rundt år 309 sammen med blant andre de hellige Largus og Smaragdus. Bollandistene mener at gruppene i Roma og Augsburg er forskjellig fra hverandre, selv om begge inneholder en tre-fire like eller lignende navn.

Kilder: Schauber/Schindler, Heiligenlexikon, nl.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52