Den salige Rainer av Arnsberg (d. 1184)

Minnedag: 14. januar

Den salige Rainer ble født på begynnelsen av 1100-tallet i Nederlandene. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Mariënweerd ved Utrecht, som var grunnlagt i 1129, under den første abbeden, den salige Robert (1129-70).

Rundt 1170 grunnla den salige grev Henrik av Arnsberg (1110-1200) klosteret Wedinghausen litt sør for borgen og bosettingen Arnsberg i Sauerland i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Grunnleggelsen ble stadfestet den 27. februar 1173 av erkebiskopen av Köln, Filip I av Heinsberg (1167-91). Wedinghausen var et dobbeltkloster med både kanniker og kanonisser, men de levde strengt adskilt og var sammen bare i klosterkirken.

Wedinghausen var det eneste premonstratenserklosteret i Westfalen som ikke tilhørte forbundet av datterklostre under klosteret Cappenberg nær Selm i Westfalen, selv om grev Henrik var en slektning av den salige grev Godfred av Cappenberg. De første kannikene kom da også fra det nederlandske premonstratenserklosteret Mariënweerd ved Utrecht. Dette var på ingen måte tilfeldig, ettersom det var snakk om en grunnleggelse av en etterkommer etter greven av Cuyk. Lederen for klosteret Wedinghausen hadde først tittelen prior eller prost (ty: Propst). Bare på 1100-tallet hadde han forbigående tittelen abbed. Først fra 1518 til klosterets oppløsning ved sekulariseringen i 1803 hadde lederen tittelen abbed.

Rainer var i den første gruppen av kanniker som kom fra Mariënweerd og han ble klosterets første prost. Kannikene i Arnsberg levde etter den hellige Augustins regel, og Rainer selv ga et eksempel på troskap mot regelen.

Rainer døde den 14. januar 1184. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 14. januar.

I 1186 ble den salige Kristian (1186-ca 1200) valgt til å lede klosteret som abbed. I 1187 trådte grev Henrik inn i klosteret Wedinghausen som legbror og mottok norbertinernes hvite drakt i sitt 88. leveår av abbed Kristian.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52