Den hellige Bertha av Bingen ( -~760)

Minnedag: 15. mai

Den hellige Bertha ble født på 600-tallet i Lorraine (Lothringen) og var i slekt med hertugen av Lorraine. Hun eide store eiendommer ved Rhinen. Hun var kristen, men giftet seg med den hedenske Robolaus fra hertugslekten Rupertinerne. De ble i 712 foreldre til den hellige Rupert av Bingen. Hun prøvde å omvende mannen, men uten å lykkes. Han ble i 715 drept i et slag. Deretter flyttet hun til Bingen nær Mainz i Rhein-Hessen sammen med den treårige Rupert. Der viet hun seg til å gi sønnen en kristen oppdragelse sammen med presten Wigbert.

Rupert dro på valfart til Roma som 15-åring, og da han kom tilbake, levde han som eneboer nær Bingen, på det stedet som i dag heter Rupertsberg. Moren bodde sammen med ham, og på sin eiendom opprettet de flere hospitser for fattige og nødlidende. Rupert døde rundt 732, bare tyve år gammel. Deretter levde Bertha sine siste 25 år på Rupertsberg før hun døde rundt 760 (noen kilder skriver at hun døde rundt 840 og at Rupert levde 795-815). Hun ble gravlagt i kapellet på Rupertsberg ved siden av Rupert.

Hennes minnedag sammen med sønnen er 15. mai, men en egen minnedag den 28. november nevnes også. På 1100-tallet fremmet den store hellige Hildegard av Bingen kulten til Bertha og Rupert. Hun bygde sitt kloster Rupertsberg ved siden av kapellet.

av Webmaster publisert 20.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52