Den hellige Rupert av Bingen (712-~732)

Minnedag: 15. mai

Skytshelgen for Bingen-Bingerbrück; for pilegrimer

Den hellige Rupert (Ruprecht, Robert; lat: Rupertus) ble født i 712 ved Rhinen (?) i Tyskland. Han kom sannsynligvis fra hertugslekten Rupertinerne, som var innflytelsesrike ved Ober- og Mittelrhein. Hans far Robolaus var hedning mens moren, den hellige Bertha, var kristen. Etter farens tidlige død i et slag flyttet Bertha sammen med den treårige Rupert til Bingen nær Mainz i Rhein-Hessen, hvor han fikk en kristen oppdragelse av sin mor og presten Wigbert.

I en alder av 15 år foretok Rupert en valfart til Roma sammen med sin mor. Der viet han seg selv og moren til Gud. Da han kom tilbake derfra, bygde han flere kirker før han begynte å leve som eremitt. Moren bodde sammen med ham. På sin eiendom opprettet de flere hospitser for fattige og nødlidende.

Rundt 732 fikk den tyveårige Rupert en febersykdom og døde. Han ble først bisatt i en liten kirke ved Bingen som han selv hadde latt bygge på det stedet som i dag heter Rupertsberg. Kalendrene i Mainz og Limburg bevitner hans fest. Den store hellige Hildegard av Bingen, som tre hundre år etter hans død fremmet hans kult og skrev hans biografi (Vita Sancti Ruperti), bygde ved dette kapellet klosteret Rupertsberg. Noen kilder skriver at han levde mellom 695 og 715.

Under trettiårskrigen ble klosteret ødelagt i 1632 og Ruperts relikvier flyttet til klosteret Eibingen ved Rüdesheim. I 1814 kom de til Rochusberg ved Bingen, hvor størstedelen av dem fortsatt hviler. Men også andre steder i Tyskland fikk relikvier av Rupert, for eksempel Halle, München, Köln, Mainz og Sponheim.

To litanier fra 1600-tallet og noen gamle helgenfortegnelser nevner Rupert, men hans navn står ikke i Martyrologium Romanum. Hans minnedag er 15. mai, og den feires som ikke påbudt minnedag (Memoria ad libitum) i bispedømmene Limburg, Mainz og Trier. Bertha har felles minnedag med sin sønn, men hun har også en egen minnedag den 28. november. Andre pinsedag er også en minnedag for Rupert, og da fant det tidligere sted en valfart til kapellet St. Rochus.

I området rundt Bingen finnes det hyppige avbildninger av Rupert. Han fremstilles oftest i fyrstelige gevanter med glorie, kors, palme, krone og liljesepter. Ofte bærer han også ridderrustning eller pulegrimsdrakt.

av Webmaster publisert 20.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52