Den salige Roger Filcock (~1570 - 1600)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Roger Filcock ble født ca 1570 i Sandwich i Kent i England. Han studerte ved de engelske kollegiene i Reims i Frankrike og Valladolid i Spania, hvor han ble presteviet som sekularprest. Han ble sendt på oppdrag til England i 1598. Han arbeidet i to år og ble opptatt i Jesu Selskap av p. Garnet. Han skulle reise til Flandern for å bli novise, men ble fengslet i Newgate og henrettet for høyforræderi i Tyburn i 1600 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», ca 30 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 27. februar.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52