Den hellige Romanus av Le Mans ( -385)

Minnedag: 24. november

Den hellige Romanus (fr: Romain) var en gallo-romansk prest i Gallia (Frankrike). Legenden forteller at han var italiensk og nevø av den hellige Julian av Le Mans, byens første biskop, mens andre kilder skriver at han var av afrikansk opprinnelse. Forsøk på å identifisere Julian med Simon den Spedalske eller en av Kristi 72 disipler er karakteristisk for franske forsøk på å hevde apostolisk opprinnelse for sine bispeseter. Legenden forteller også at den hellige pave Klemens I sendte ham til Le Mans. Imidlertid opptrer Julian først i bispelistene i Le Mans ca 250.

Romanus var innadvent av natur og hadde aldri noen ambisjoner om å forlate sitt hjemlige Italia før hans onkel Julian kalte ham over Alpene. Romanus var selv bestemt for den geistlige løpebane, så han kunne knapt nekte å dra. Og suksessen til den nye misjonæren og hans ledsagere ble meldt å være forbløffende, med mirakler, helbredelser og til og med oppvekkelser fra de døde. Men Romanus var ingen demonstrativ eller emosjonell mann, så han gledet seg i stillhet.

Så snart han hadde kommet i orden, ble han presteviet av sin onkel, som da var blitt biskop av Le Mans. Onkelen sendte ham av gårde med sin pilegrimsstav for å forkynne evangeliet i distriktet Blaye ved utløpet av elva Gironde nord for Bordeaux i det nåværende franske departement Gironde. Romanus var verken veltalende eller noen organisator, men hans budskap var så klart at de som hørte det, straks kom for å la seg døpe. Han ser ut til å ha hatt en spesiell innflytelse på de mange sjømennene som bodde i regionen.

Da Julian døde, angivelig i 117, men det er åpenbart feilaktig, vendte Romanus tilbake til Le Mans, hvor det eneste han ønsket, var å få lov til å være nær graven til den mannen han æret som en far. Julians disippel Turibius (Thuribe) overtok som biskop og ga Romanus ansvaret for onkelens grav, som var i basilikaen for De tolv apostler. Da Turibius døde, ble han gravlagt ved siden av Julian. Romanus voktet over dem og ledet folket i tilbedelsen av Gud.

Det utviklet seg raskt en kirkegård rundt kirken, for det var skikken blant de tidligste kristne å gravlegge sine døde nær legemene av helgener. Nær kirkegården vokste det frem en liten kommunitet av klerikere som tok seg av begravelsen av sine kristne brødre. De dannet en liten orden som ble kalt «Graverne», og blant dem var Romanus. Da han følte at livet nærmet seg slutten, ønsket han å se Roma igjen en siste gang. Pavatius (Pavace), den tidligere diakonen som nå var blitt biskop, tillot ham å reise på den betingelse at han lovte å vende tilbake. Han holdt sitt løfte og vendte tilbake akkurat i tide til sin død, som han møtte uten frykt.

Romanus døde i 385 i Blaye. Ved daggry den 7. november, trolig i 385, med biskop Pavatius som forrettet og med sine brødre Graverne rundt seg, ble Romanus lagt til hvile i basilikaen ved siden av Julian og Turibius. Den hellige Gregor av Tours forteller om Romanus i De gloria confessorum, og han skriver at den hellige Martin av Tours (ca 316-397) gjorde klar graven til den døde Romanus. Noen kilder skriver også at det var Martin som viet Romanus til prest. Hans minnedag er 24. november. Flere steder i Aquitania ble satt under hans beskyttelse. Et sted har fått hans navn: Saint-Romain-de-Benet (17600).

Over Julians angivelige grav i Le Mans oppsto det en kirke, Saint-Julien-du-Pré, nå Notre-Dame-du-Pré. I følge «Gesta domni Aldrici», som ble samlet i biskop Aldrics episkopat (832-857), fikk Aldric i 835 flyttet legemene av de hellige Julian, Turibius, Pavatius, Romanus, Liborius and Hadoindus, de første biskopene av Le Mans, til katedralen i Le Mans, og den heter i dag Saint-Julien.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52