Den hellige Rufinus av Assisi ( -412?)

Minnedag: 30. juli

Skytshelgen for Assisi

Den hellige Rufinus (it: Rufino) levde på et ukjent tidspunkt. Noen kilder sier han døde i det første århundret, andre at han døde i 412 i Costano ved Assisi, og andre igjen formoder at han levde på 800-tallet. En overlevering sier at han var den første biskopen av Assisi i Umbria i Italia, mens en annen tradisjon sier at hans legeme ble brakt til Assisi etter hans martyrdød og at han ble æret der. Hans kult utviklet seg fra rundt år 1000. I 1038 ble kirken i Costano viet til ham.

På 700-tallet kom relikvier også til Assisi. Over hans grav ble domkirken San Rufino reist på 1100-tallet, det er en av de vakreste romanske kirkene i Umbria. I domkirken kan man fortsatt se døpefonten hvor de hellige Frans av Assisi og Klara av Assisi samt Staufer-keiseren Fredrik II (1212-50) ble døpt.

Hans minnedag er 30. juli. Rufinus fremstilles enten som biskop eller som kleriker. Hans acta er rent legendariske. Rufinus er trolig identisk med den hellige Rufinus, episcopus Marsorum, som står i Martyrologium Romanum under 11. august.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52