De hellige Rufinus av Marsi og ledsagere

Minnedag: 11. august

Den hellige Rufinus beskrives i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum som «biskop av Marsi» (episcopus Marsorum). Han led martyrdøden sammen med flere ledsagere. Trolig er han identisk med den hellige Rufinus av Assisi. Om hans ledsagere er ingenting kjent. Deres minnedag er 11. august.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52