De hellige Rumilus og Conindrius av Isle of Man (d. ~450)

Minnedag: 28. desember

De hellige Rumilus og Conindrius (Romulus og Conindrus; Romuil og Conindri) levde på 400-tallet. De var to av de første som forkynte kristendommen på Isle of Man i Irskesjøen. De var samtidige av den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (ca 389-461) og var begge biskoper. De døde rundt år 450. Deres minnedag er 28. desember, men deres navn står ikke i den nye utgaven av Martyrologium Romanum (2001).

Patrick æres som skytshelgen for Man, men det er ikke kjent om han selv noen ganger var på øya. Vita Tripartita eller The Tripartite Life of St Patrick («Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick») forteller:

Patrick omvendte den blodtørstige sjørøveren Maughold i Ulster i Irland, og som bot for hans tidligere ugjerninger, forviste Patrick ham fra Irland og ba ham sette seg i en coracle [liten bred båt av vier trukket med skinn] uten årer og tjene Gud der fartøyet måtte bringe ham. Han drev til øya Evonia (Man), hvor han ble mottatt av Rumilus og Conindrius, som tidligere var sendt dit av Patrick. Mens de to biskopene levde, synes Maughold å ha levd som eremitt på nordøstsiden av øya, men ved deres død ble han valgt til biskop av folket på øya og fortsatte evangeliseringsarbeidet.

En annen tradisjon i folkloren på Man navngir den hellige Germanus eller Coemanus som den første biskopen av Man. Han skal ha regjert til rundt 475, da Rumilus og Conindrius overtok. De var neppe biskoper samtidig, det heter at Conindrius var biskop først og at Rumilus overtok etter hans død. Deres etterfølger Maughold døde rundt 498, så da er det mest trolig at Rumilus og Conindrius døde en gang på 480-tallet. Maughold skal ha overtatt som biskop i 489. Charles O’Conor (1764-1828) skriver i Rerum Hibernicarum scriptores veteres: A.D. 471, Germano primo Mannias episcopo defuncto duo successores a S. Patricio ordinati sunt, Conindrus et Romulus, quibus postea successit Maccaldus.

Coemanus kan ha vært sønnen av en walisisk prins ved navn Brecan. Denne prinsen og hans familie var disipler av Patrick, og de var i slekt med noen av høvdingene i Ulster i Nord-Irland, og deres territorium lå på kysten overfor Isle of Man. En pamflett fra The Irish Catholic Truth Society forener de to tradisjonene med den oppfinnsomme teorien at Rumilus kan ha vært Coemanus og Conindrius hans bror Canoc. Irske eller walisiske navn ble ofte blandet sammen i oversettelsen til middelalderlatin, og sønnene av Brecan kan ha vært et sannsynlig valg som misjonsbiskoper.

Kilder: Butler (XII), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 28.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04