Den hellige Serapion av Alexandria ( -249)

Minnedag: 14. november

Den hellige Serapion var en mann som levde i Alexandria på 200-tallet. Under keiser Filip Araberen (245-49) opplevde Kirken en periode av relativ ro mellom forfølgelsene. Likevel forekom det lokale massakrer når hedenske fanatikere lyktes i å hisse opp folkets vrede. Rundt 248 var det en trollmann som virket i Alexandria. Han forutså store ulykker for byen om befolkningen ikke kvittet seg med de kristne, og han lyktes i å drive folket til et slags massehysteri.

Under et opprør mot de kristne i 249 ble Serapion fanget av en blodtørstig mobb som var ute etter å drepe så mange kristne som mulig. Mange kristne ble dratt ut av husene sine og drept og deres eiendommer ble plyndret. Den hellige biskop Dionysios den store av Alexandria (247-ca 265) var vitne til martyriene, noe han senere fortalte om i et brev til biskop Fabios av Antiokia. Den mest kjente av martyrene er den hellige Apollonia, tannlegenes skytshelgen.

Serapion ble torturert og kastet ned fra taket på sitt hus slik at han døde. Biskop Dionysios forsikret i sitt brev at ingen av de kristne avsverget sin tro. Serapions minnedag er 14. november. I kunsten fremstilles han mens han kastes ut av et vindu av en rasende mobb. På noen avbildninger blir han kastet fra et tak eller en klippe.

av Webmaster publisert 23.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52