Den hellige Severin av Bordeaux ( -~420)

Minnedag: 23. oktober

Den hellige Severin (fr: Seurin) skal ha vært orientaler av fødsel. Han var biskop av Bordeaux fra ca år 405 og døde ca år 420. Han skal ha vært biskop av Köln eller Trier i Tyskland før han ble ledet av en himmelsk røst til å flytte til Bordeaux. Da han ankom dit, trakk beleilig nok den sittende biskopen, den hellige Amandus, seg tilbake overfor Severins åpenbare dyder og ærverdige alder.

Gregor av Tours forteller at Severin hadde vært biskop av Köln, og Martyrologium Romanum gjentar dette. Men en biografi skrevet av Venantius Fortunatus like etter 587 er den mest troverdige av de gamle kildene, og han skriver bestemt at Severin var biskop av Trier før han flyttet vestover. Ingen av kildene angir noen troverdig årsak til at han flyttet fra Tyskland til Frankrike. Det kunne være at folket i Bordeaux, som hadde valgt ham til en av sine viktigste skytshelgener, trengte å forklare hvorfor en utenforstående var blitt valgt til biskop og erstattet deres egen Amandus. En himmelsk stemme og en biskop fra et fremtredende tysk bispesete kunne ha gjort valget mer akseptabelt. Det kan også ha vært noe i det faktum at frankerne hadde invadert området rundt Trier i 407, og dette førte til en alvorlig nedgang i det religiøse livet i området. Kanskje Severin av en eller annen grunn stilte seg på okkupantenes side og ble med dem tilbake til Frankrike? Gregor av Tours fikk sin informasjon fra pilegrimer i Bordeaux, og intervallet på 150 år kunne ha ført til sammenblanding av de to tyske byene.

Severin døde ca år 420 og ble gravlagt i krypten i katedralen. Det skjedde mange undre ved graven, men hans relikvier ble senere stjålet.

Hans minnedag er 23. oktober. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

Ikke overraskende har Severin feilaktig blitt identifisert som den hellige biskop Severin av Köln, som også minnes 23. oktober.

av Webmaster publisert 11.03.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52