Den hellige Secundinus av Dunshaughlin (~375-447)

Minnedag: 27. november

Den hellige Secundinus (ir: Seachnall, Sechnall) ble født rundt 375 i Gallia. Han kom til Irland i 439 sammen med de hellige Auxilius og Iserninus for å hjelpe den hellige Patrick (d. 461) i evangeliseringen av landet. Han var kommet i 432. De var biskoper under ham. Den eksakte nasjonaliteten til de tre seniores er ikke sikker, men det er nesten sikkert at de var fra kontinentet. Iserninus omtales som en ire ved navn Fith, bedre kjent som Iserninus. Auxilius og Iserninus skal i likhet med Patrick ha vært disipler under den hellige Germanus av Auxerre, og de skal ha blitt viet til diakoner sammen med ham i 418.

Det er sannsynlig at Secundinus også kom fra Auxerre, siden han kom sammen med de to andre. Han ble sagt å være fra Lombardia, noe som kan være riktig. Men informasjonen om ham er sparsom og motsigende. Det fins en middelaldersk latinsk biografi som nå er i Det kongelige biblioteket i Belgia, og han nevnes i ulike annaler og i biografier om Patrick.

I begynnelsen ser Patrick ut til å ha opptrådt som apostlene og utøvd generell jurisdiksjon over den irske Kirken uten å plukke seg ut et bispesete. Så de første viktigste bispesetene gikk til hans ledsagere. Auxilius og Iserninus virket i det sørlige Irland mens Secundinus forkynte i nord og øst.

I følge Ulster-annalene var Secundinus allerede biskop da han kom til Irland i 439 og var 72 år da han døde i 447. Dette motsier i det minste delvis Tirechan (rundt 700), som sier at Secundinus ble konsekrert av Patrick straks han hadde kommet til landet. Det tradisjonelle synet er at han var en av Patricks hjelpebiskoper og døde før ham. I noen av de gamle listene opptrer hans navn rett etter Patricks på setet i Armagh, men det er tvilsomt om han noensinne var biskop av Armagh. The Tripartite Life of St. Patrick («Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick») sier at Patrick overlot ansvaret for Armagh til Secundinus når han dro til Roma, og det er trolig slik forvirringen har oppstått.

Flere kilder skriver at han ble utnevnt til den første biskop av Dunshaughlin i Meath, i alle fall skal han ha grunnlagt en kirke der, for navnet på landsbyen var opprinnelig Domhnach Sechnail, det vil si «Seachnalls kirke», nå Dunshaughlin.

Secundinus huskes best som hymnedikter og spesielt for den eldste kjente latinske hymnen skrevet i Irland, alfabethymnen Audite, omnes amantes Deum til Patricks ære. Den har 23 vers hvor den første bokstaven i hvert vers er alfabetisk, og den ble regnet som en «beskytter» for bruk i nødsfall. Den vakre irske kommunionshymnen Sancti, venite, Christi corpus sumite tilskrives også Secundinus, men det er mindre sannsynlig. Bangor-antifonariet, hvor den er funnet, refererer ganske enkelt til den som «hymnen når presten kommuniserer». Secundinus døde den 27. november 447, 72 år gammel.

At disse tre biskopene var viktige menn i den tidlige irske Kirken, er klart fra det faktum at Auxilius' og Iserninus' navn står sammen med Patricks i den tidligste kjente samlingen av canones for den irske Kirken vi kjenner. De ble promulgert etter 447, året da Secundinus døde. Men samtidig hersker det ingen tvil fra de gamle registrene om at alle tre alltid var underordnet Patrick. Dekretet som er undertegnet av de fire og som minner det irske presteskapet om at appeller over dommer fra Armagh kunne rettes til Roma, eksisterer fortsatt.

Tradisjonen sier at han var sønn av Patricks yngste søster, den hellige Darerca, med hennes første mann, Restitutus Lombarden. Men eksistensen av en søster kalt Darerca er rent legendarisk, og vi kan ikke være sikre på om Patrick hadde søsken. En kilde skriver at Secundinus døde den 27. november 457 «i sitt 75. år». Hvis han var 74 år, ville han ha vært født i 383, det vil si like før Patrick (f.385/390), altså kan han uansett ikke ha vært sønn av Patricks yngste søster?

Deres minnedag sammen er 6. desember, mens Secundinus minnes alene den 27. november og Auxilius alene den 19. mars.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52