Den hellige Sergius av Nurma (d. 1412)

Minnedag: 7. oktober

Den hellige Sergius av Nurma (d. 1412)

Den hellige Sergius (gr: Sergios; Σεργιος; ru: Sergij; Сергий) ble født en gang på 1300-tallet i Hellas. Han ble munk på Athosfjellet, men senere dro han til Russland for å søke råd i åndelige spørsmål hos den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92), selv om han allerede var en erfaren eldste. Han slo seg ned i Sergius' kloster Den livgivende Treenighet og satte seg under hans veiledning.

Etter flere år dro han med hegumenens velsignelse inn i skogene i regionen Vologda nord for Moskva og slo seg ned ved elven Nurma, en sideelv til Obnora. Der reiste han et kors og bygde et kapell med en celle, hvor han levde et asketisk liv i dyp stillhet og gjennomled tålmodig fristelser fra demoner og ondsinnede mennesker. Men Herren kalte munken ut av hans ensomhet slik at hans visdom og åndelige erfaring skulle tjene til frelse for andre. For fra ulike steder samlet det førti mann seg rundt ham i Nurma og tørstet etter det åndelige liv. Ved felles innsats bygde brødrene en stor kirke til ære for Det hellige kors, og de monastiske cellene ble bygd rundt kirken, som ble viet til Herrens forklarelse.

Den hellige Paulus av Obnora (10. januar) levde et asketisk liv rundt fem kilometer fra klosteret Nurma, og en dag støtte Sergius på ham nær sitt kloster mens han drev og ga fugler mat fra hånden sin. alle skapninger adlød Paulus slik de hadde adlydt Adam i paradis. De to munkene ble nære venner, og Sergius besøkte ofte Paulus for sjeleberikende samtaler. Paulus brukte Sergius, som var blitt presteviet på Athosfjellet, som sin åndelige far. Han skriftet for ham og mottok kommunion fra ham. Da det var tid for Sergius å dra tilbake til sitt kloster, pleide Paulus å følge ham to tredjedeler av veien. Senere ble det bygd et kapell for å markere stedet hvor de to skiltes.

Paulus fortalte Sergius at han hørte kirkeklokker ringe en natt da han var i skogen ved elven Nurma, og at han også hadde sett et strålende lys. Sergius forutsa at det ville bli grunnlagt et kloster der en dag. Han oppfordret Paulus til å bygge en kirke viet til Den hellige Treenighet. Sergius ble to ganger overfalt av røverbander, og den første gangen slo de ham nesten i hjel. Den andre gangen ble de drevet bort av hans bønners makt.

Sergius døde den 7. oktober 1412 i høy alder, og siden 1546 har den ortodokse kirken æret ham for hans hellige liv. Hans minnedag er dødsdagen 7. oktober. Hans intakte relikvier hviler på et skjult sted i klosteret, som ble forlatt i 1764 og gjort om til en sognekirke.

av Webmaster publisert 24.07.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54