Den hellige Søren av Ry

Minnedag: 23. oktober

Den hellige Søren er en dansk lokal helgen. Han skal ifølge et nordisk sagn være sønn av en jysk bonde fra Ry ved Himmelbjerget på Jylland; i middelalderen ble det bygd en kirke der til hans ære. Like ved kirken fantes en undergjørende kilde. Det var alminnelig kjent at Søren var god å be til når man trengte regn. En takksigelsens fest ble innført i kirkeritualet frem til 1771, i «anledning af Dæmpelsen af den første store Brand i København».

Søren skal etter legenden være en munk fra Antvorskov, som under hjemreisen fra Det hellige Land utmattet av tørst segnet om på en bakke og falt i søvn. Da han våknet, var det sprunget ut en kilde ved hans side. Den store valfartskirken i den nærliggende landsbyen Holmstrup (Holbæk amt), som i likhet med kilden er viet til St. Søren, har bevart et rikt utstyr, og en innskrift på en bjelke over korbuen sier at «bekjenneren St. Søren på dette stedet ilte de dødelige til hjelp med guddommelige mirakler». Kildemarkeder ble holdt her som i Ry på Jylland på hans minnedag 23. oktober.

Skt. Søren i Ry skildres derimot som en begavet bondegutt som forlot plogen, ble prest og endte som biskop i Köln. Det er her snakk om den hellige Severin av Köln, som fra rundt år 400 var biskop av Köln. Dette vet vi fordi han var en samtidig av den hellige Martin av Tours (d. 397). Biskop Severin skal ha gjort en stor innsats i bekjempelsen av arianismen, som benektet Kristi sanne guddom, og drevet misjon i Østerrike. Senere valfartet man til hans grav i Köln i en kirke viet til pave Kornelius og Kyprian av Kartago, som på 800-tallet fikk navnet St. Severin.

Sent i middelalderen har man kunne besøke St. Severins eller St. Sørens helligdommer flere steder i Danmark. I Storstrøms Amt finnes St. Sørens kilde i Kippinge på Falster, som var en av de mest berømte valfartssteder i Danmark.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54