Den salige Stilla av Abenberg ( -~1132)

Minnedag: 19. juli

Den salige Stilla av Abenberg ( -~1132)

Den salige Stilla ble født mot slutten av 1000-tallet i Abenberg nær Nürnberg i bispedømmet Eichstätt i Bayern i Sør-Tyskland. Ifølge overleveringen var hun datter av grev Wolfgang II av Abenberg. Hun hadde to søstre som vi ikke kjenner navnet på, og to brødre, Adalbert og erkebiskop Konrad I av Salzburg. Hun skal ha vært en av tre kvinner (kanskje sammen med sine to søstre) som bidro til å utruste klosteret i Heilbronn, og de levde tilbaketrukket hjemme som nonner. De tre tjente de fattige og syke og alle nødlidende.

I 1136 grunnla Stilla på egen bekostning den lille kirken St. Peter i Abenberg. Den pleide hun å besøke hver dag, og der kan hun ha avlagt kyskhetsløfte i nærvær av den hellige biskop Otto av Bamberg. Åpenbart ønsket hun å bygge et kloster i nærheten, men hun døde før det kunne bli påbegynt.

Hun døde rundt 1132 i Abenberg. [Kildene Benedictines, Attwater/Cumming, Butler's Lives of the Saints, Heiligenlexikon og santiebeati.it skriver at hun døde rundt 1141/rundt 1140.] Til tross for en viss motstand fra familien ble hun gravlagt i sitt private kapell St. Peter. Kirken ble senere herjet av brann, men ble gjenoppbygd mellom 1677 og 1685. I 1491 ble det klosteret Marienburg for Korfruer (kanonisser) av St. Augustin grunnlagt ved kirken, men det falt som offer for sekulariseringen i 1805. I 1920 flyttet «Barmhjertige søstre av Den smertefulle mor» inn i klosteret.

Stillas grav ble et valfartsmål, men det synes ikke å ha vært noen tidlig middelalderlig kult, og en bok som lister opp miraklene ved hennes grav, starter ikke før i 1488 (og løper til 1771). En gammel grav ble oppdaget i kirken St. Peter i 1884 med et basrelieff av en kvinne som holder en modell av en kirke og noe som synes å være en rosenkrans. Den daterer seg fra perioden 1220-1250.

Levninger som er funnet under utgravninger, kan muligens være hennes. Disse er nå i kirken St. Peter, som nå også er kjent som St. Stilla, katedralen i Eichstätt og sognekirken i Abenberg. I 1893 ble det åpnet en informativprosess, og i 1897 erklærte den lokale biskopen at hennes kult kan dateres tilbake til i hvert fall tidlig på 1500-tallet. Dette førte til at hun ble saligkåret den 12. januar 1927 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Pius XI (1922-39). Hennes minnedag er 19. juli, men 21. juli og søndag etter 14. juli nevnes også. Fortsatt eksisterer en Stilla-valfart. Hennes steinsarkofag og en gravstein er bevart og oppbevares i kirken St. Peter. I kunsten har hun en kirkemodell og en lilje.

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54