Den hellige Theoprepios av Uglitsj (Bogolep) (1500-t)

Minnedag: 22. august

Den hellige Theoprepios (lat: Theoprepius; ru: Bogolep; Боголeп) ble født en gang på 1400-tallet et sted i Russland. Navnet betyr «Gud-verdig». Han var brødbaker i det sivile liv før han gikk i kloster, og der fortsatte han med samme arbeidsoppgave. Han var en disippel av den hellige Paisius av Uglitsj (d. 1504).

Tidlig en morgen da han gikk til elven Volga for å hente vann, viste et undergjørende ikon av Guds Mors beskyttelse (Pokrov) seg for ham. Han så ikonet stående på elvebredden og skinne med et himmelsk lys, men hvor det kom fra, er ukjent. Theoprepios glemte alt om vannet han skulle hente og løp raskt tilbake til klosteret og rapporterte alt til Paisius. De hellige Hadrian, Bassian, Theoprepios og Paisius, sammen med alle brødrene i klosteret, bar ikonet til klosteret.

Theoprepios var hieromunk (prestemunk), og før sin død mottok han tonsuren inn i Det store skjema, den øverste munkegraden. Hans minnedag er 22. august, som er minnedagen for hans navnebror, den hellige Theoprepios av Nikomedia (med Agathonicus og Zoticus).

av Webmaster publisert 25.01.2010, sist endret 27.04.2019 - 12:45