Den hellige Theoderik av Turaida (d. 1219)

Minnedag: 29. april

Den hellige Theoderik (Dietrich) ble født en gang på 1100-tallet. Han ble cistercienser (Ordo Cisterciensis – OCist) og virket som misjonær i Livland i Baltikum, i dag i Latvia. Han var den andre kjente misjonæren i Livonia etter den hellige Meinhard (ca 1130-96), den første biskopen av Livonia. Han arbeidet som prest i Turaida fra 1191 til 1202, så han fikk tilnavnet «av Turaida» etter Turaida i regionen Riga i Latvia. Navnet Turaida (lat: Thoreida, Thoreyda) ble i gamle tekster skrevet i to forskjellige versjoner, både som Toreida (Thoreida, Thoreyda, Toreidia, Thoreydia, Thoreiden, Thoreyden) og Treiden (Dreiden, Threiden, Treyden, Treydenn, Treygden).

I 1202 grunnla biskop Albert av Riga, som også var cistercienser, det nye cistercienserklosteret Dünamünde (lat: Mons Sancti Nicolai), i dag Daugavgrīva, på høyre bredd av elven Daugava, rundt tolv kilometer fra hovedstaden Riga i Latvia. Siden 1959 har Daugavgrīva vært et distrikt i Riga. Klosteret ble bemannet av munker fra klosteret Pforta nær Naumburg ved elven Saale i den nåværende delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland, et datterkloster av Morimond. Theoderik ble den første abbeden (1202-11).

Sammen med biskop Albert av Riga grunnla Theoderik i 1202 en ny religiøs ridderorden, Sverdbrødreordenen, offisielt «Brorskapet av Kristi Riddere i Livland» (lat: Fratres militiae Christi in Livonia), som ble approbert i 1204 av pave Innocent III (1198-1216).

I 1210 opprettet biskopen av Riga et bispedømme for Estland med Leal (Lihula) som bispesete. Leal ble approbert av Den hellige stol den 31. oktober 1213. I 1211 utnevnte biskop Albert  Theoderik til misjonsbiskop, bispevigslet ham og sendte ham til Estland, hvor det virker som om han hadde drevet misjonsaktivitet allerede i 1191. Bernard II av Lippe overtok som den andre abbed av Daugavgrīva. I Estland oppnådde Theoderik raskt resultater. Det lille som er kjent om hans liv, finnes i flere samtidige dokumenter og Henrik av Livonias krønike.

Men sommeren 1219 ble han slått i hjel av sine hedenske motstandere i Reval, i dag Tallinn i Estland. Etter hans død ble tittelen «biskop av Estland» ikke brukt mer, men ble midlertidig erstattet av tittelen «biskop av Leal» før det estiske territoriet ble delt i flere bispedømmer. Hans minnedag er 29. april.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, heiligen-3s.nl, burgen-im-ordensland.de, heilige.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 12.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06