Den salige Augustin Thevarparampil (1891-1973)

Minnedag: 16. oktober

Den salige Augustin Thevarparampil ble født den 1. april 1891 i Ramapuram i bispedømmet Palai i delstaten Kerala i India. Han var den yngste av fem barn i en kristen familie. Etter grunnskolen begynte han på gutteseminaret i Changanacherry og deretter på seminaret i Puthenpally. Den 17. desember 1921 ble han presteviet av Guds tjener biskop Mar Thomas Kurianacherry.

Han var en enkel og ydmyk prest i eparkiet (bispedømmet) Palai. Han var kjent som «Kunjachan» fordi han var så liten (ordet betyr «liten prest» på malajalam). Han var sogneassistent i Ramapuram i ett år før han i februar 1923 ble sendt som kapellan til kirken St. Sebastian i Kadanad. Men så fikk han en uventet og alvorlig sykdom, og på grunn av sin svake helse ble han i 1926 sendt tilbake til hjembyen for å hvile.

Kunjachan var preget av et dypt bønneliv, og han var alltid rede til å tale rettferdighetens sak. I sin lange rekonvalesentperiode lærte han å kjenne situasjonen til de «uberørbare», paria eller dalit, det vil si de kasteløse i det indiske samfunnet. Kunjachan bestemte seg for å vie sitt liv til å hjelpe disse personene. Mahatma Gandhi (1869-1948) kalte disse menneskene Harijan, det vil si «Guds folk».

Det meste av livet var Kunjachan kapellan i sognet St. Augustin i Ramapuram. Under den årlige retretten i sognekirken tok han imot rundt 200 dalit og underviste dem i den sanne tro. Deretter var de klare til å motta dåpen. Med sin store innsats bidro han i sterk grad til å endre livet for dalit. Han kalles da også De kasteløses helgen.

Han sto opp klokken fire hver morgen, og etter å ha feiret messen gikk han og en kateket, hans eneste assistent, rundt i landsbyen for å besøke familiene. I nesten førti år var han viet til de kasteløses fremgang. På den tiden var de sosiale forholdene i Ramapuram dramatiske for de kasteløse. De var alle analfabeter og derfor overtroiske, og samfunnet tvang dem til å utføre slavearbeid. Han sørget blant annet for at jenter fikk tilgang på skolegang og at kvinner fikk skikkelig betalt for sitt arbeid. På grunn av hans innsats forandret hjembyen Ramapuram seg fra å være en bortgjemt landsby til å bli en fremgangsrik by.

Kunjachan hadde ingen ekstraordinære gaver eller evner, han var en enkel prest. Han mottok ingen heder eller spesiell anerkjennelse for sitt utrettelige arbeid. Han måtte ikke bare tåle hard kritikk fra ikke-kristne, men også fra tradisjonelle kristne. Men disse hindrene klarte ikke å minske hans misjonsglød, og han brakte mer enn 5.000 personer til Kirken.

Allerede mens han levde ble Kunjachan æret som hellig. Etter å ha feiret sitt 50-årsjubileum som prest den 17. desember 1971 døde han den 6. oktober 1973 i Ramapuram, 82 år gammel. Hans testamente begynte: «Jeg eier verken jord eller penger og skylder ingen noe. Jeg ønsker at min begravelse blir svært enkel». Han hadde villet gravlegges midt blant sine barn, men medlemmer av hans menighet ba om at han måtte bli gravlagt i deres kirke. Hans grav foran alteret for den hellige Augustin ble et valfartsmål, og hans saligkåringsprosess ble åpnet i 1987.

Den 22. juni 2004 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 20. desember 2005 undertegnet pave Benedikt XVI (2005-13) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Det var helbredelsen av Gilson Varghese, nå 25, som ble født med klumpfot. Hans foreldre var for fattige til å la ham gjennomgå de operasjonene legene anbefalte for å korrigere hans deformerte fot. I stedet ba han til p. Thevarparampil og besøkte hans grav i 1991. Han og hans foreldre fortsatte å be, og en dag våknet han opp med foten kurert. Han arbeider i dag i et datafirma, og han var til stede ved saligkåringen.

Augustin Thevarparampil ble saligkåret den 30. april 2006 av pave Benedikt XVI i sognekirken Saint Augustine i Ramapuram. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal Varkey Vithayathil, storerkebiskop av Ernakulam-Angamaly for syro-malabareserne. Messen ble feiret etter syrisk-malabarisk ritus og rundt 60.000 mennesker fra hele India var til stede. Hans minnedag er fastsatt til 16. oktober.

Kunjachan er den sjette inder* og fjerde fra Kerala som er saligkåret: Pave Johannes Paul II saligkåret den 8. februar 1986 sr. Alfonsa Muttathpandatu og p. Cyriacus Elias Chavara i Kottayam da han besøkte Kerala. Han saligkåret Mor Maria Teresa Chiramel Mankidiyan den 9. april 2000 og den hellige Mor Teresa av Calcutta den 19. oktober 2003, begge i Vatikanet. Den hellige p. Josef Vaz ble saligkåret den 21. januar 1995 i Colombo på Sri Lanka, hvor han arbeidet og døde.

* i våre statistikker regner vi Mor Teresa som albansk, ikke indisk.

av Webmaster publisert 16.06.2006, sist endret 02.06.2017 - 18:07