Den salige Thomas Choe Pil-gong (1744-1801)

Minnedag: 20. september

20. Den salige Thomas Choe Pil-gong, koreansk legmann, født i 1744 i Seoul i Sør-Korea. Han kom fra en familie som praktiserte kinesisk medisin i Seoul. Han lærte katekismen i 1790 sammen med sin salige fetter Peter Choe Pil-je (nr 26), og de ble begge katolikker. Han var 47 år gammel på den tiden. Noen av hans forfedre tjente som medisinske tjenestemenn ved det kongelige hoff, men Thomas Choe hadde ingen offisiell stilling. I tillegg var han så fattig at han måtte forbli ugift inntil han hadde råd til å gifte seg. Han var oppriktig og sjenerøs av natur.

Så snart han ble katolikk, praktiserte Thomas Choe sin religion oppriktig. Han forkynte åpent om den katolske lære, og derfor ble han etterlyst av politiet. Da Sinhae-forfølgelsen brøt ut i 1791, ble Thomas Choe arrestert sammen med noen ledende medlemmer av Kirken. De fleste av de andre sviktet sin religion og ble løslatt. Thomas Choe sto fast ved sin religion ved å forklare den katolske lære for sine avhørsledere. Offiserene rapporterte dette til det kongelige hoff, og kong Jeong-jo ga dem ordre om «å bruke alle midler for å få Choe Pil-gong til å gi avkall» på den katolske religion.

En dag kom Thomas Choes onkel og hans yngre brødre for å besøke ham i fengselet, og gråtende tryglet de ham om å gi opp sin religion. Men det nyttet ikke. Da skrev hans fetter Peter Choe en falsk tilståelse for Thomas Choe og presenterte den for forfølgerne. Kong Jeong-jo ga offiserene ordre om å «fengsle Choe Pil-gong, men behandle ham på en spesiell måte». Med alle disse historiene mistet Thomas Choe motet og endte opp med å gi etter for fristelsene.

Etter at han var løslatt fra fengselet, ble Thomas Choe utnevnt til en spesialfarmasøyt i Pyeongan-do. Hans rolle var å undersøke de medisinske urtene som ble brukt ved det kongelige hoff. Han ble til og med gift med kongens hjalp. Men dypt i sitt hjerte beholdt Thomas Choe sin tro på Gud. Tre år senere trakk han seg fra sin stilling og vendte tilbake til Seoul. Han begynte å praktisere sin religion med lidenskap. Da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo kom til Korea sent i 1794, besøkte Thomas Choe ham og mottok sakramentene. Han deltok aktivt i kirkelige aktiviteter.

I august 1799 ble Thomas Choe arrestert igjen og forhørt. Da angret han dypt på at hans tro ble rystet i 1791, så han tilsto at: «Det jeg sa, var ikke min virkelige intensjon». Kong Jeong-jo prøvde å vinne hans hjerte igjen, men det var forgjeves. Thomas Choe avslo å forråde Gud og forklarte modig de viktigste punktene i den katolske lære. Offiserene ba kongen om å halshogge Thomas Choe, men kongen nektet og ga ordre om å løslate ham.

Den 17. desember 1800 (etter månekalenderen), like før Shinyu-forfølgelsen brøt ut, arresterte justisdepartementet Thomas Choe igjen. To dager senere ble også hans fetter Peter Choe arrestert og fengslet. Thomas Choe måtte gjennomgå langt hardere avstraffelser enn noen annen på grunn av hans involvering i kirkelige aktiviteter. Til tross for slike avstraffelser ble hans tro på Gud stående fast og han røpet ikke navnene på noen katolikker. Helt fra begynnelsen erklærte han: «Jeg har ingen intensjoner om å forlate min tro på Gud».

Til slutt ble Thomas Choe dømt til døden. Han mistet nesten bevisstheten da han when kom seg på kjerren til retterstedet på grunn av sin høye alder og den harde behandlingen han hadde gått gjennom. Men da han kom til stedet for henrettelsen, ble hans ansikt fullt av lys og utstrålte lykke. Ved det første hogget med kniven ble strupen skåret over og blodet kom fossende ut. Thomas Choe ropte: «Å, dyrebare blod!» og døde. Det var den 8. april 1801 (den 26. februar etter månekalenderen) ved Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Thomas Choe var 57 år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06