Den hellige Theobald av Vienne (~930-1001)

Minnedag: 21. mai

Den hellige Theobald (lat: Theobaldus, Theutbaldus; fr: Thibaud, Thibaut) ble født rundt 930 (927?) i Tolvon i departementet Isère i Frankrike. Han ble foreldreløs i ung alder og bestemte seg for å bli prest. Samtidig ga han alt han eide til de fattige. Han ble en 8. mars, trolig i 957, viet til biskop.

Han ble i 970 den 58. biskop av Vienne i Øst-Frankrike, et embete han hadde til sin død, og hans navn opptrer i offisielle dokumenter fra 970 til 999. Han var kongens kandidat ved valget etter at motsetningene mellom adelen og presteskapet hadde gjort at bispestolen hadde vært vakant i åtte år. Ved siden av erkebispedømmet fikk han som beneficium klosteret Saint-Bernard-de-Romans.

Theobald var en trofast tilhenger av monastisk fornyelse og i den forbindelse nært knyttet til den hellige Odilo av Cluny. Theobalds lovgivning forbød klerikale kvinnehistorier, insisterte på behovet for å gå med viaticum til de syke og å bytte ut de hellige hostier hver syvende dag. Han forsvarte også Kirken mot kongelig innblanding. Han deltok trolig på synoden i Anse i bispedømmet Lyon i 994, hvor det ble vedtatt forbud for geistligheten mot jakt og å ha forhold til kvinner.

Han døde den 21. mai 1001 i Vienne. Hans relikvier ble overført til Saint Cluf ifølge en kilde som ble redigert på 1600-tallet, men som bygger på eldre materiale. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 9. desember 1903 (gruppen «Theobald av Vienne og hans 16 ledsagere») av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er dødsdagen 21. mai. Han blir ofte forvekslet med sin grandnevø, den hellige Theobald av Provins.

av Webmaster publisert 02.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54