De hellige Apollinaris og Timoteus av Reims ( -290)

Minnedag: 23. august

Den hellige Apollinaris var bøddel i fengselet i Reims i Frankrike en gang på 200-tallet. Dit ble Timoteus brakt fordi han var kristen. Da Apollinaris var vitne til Timoteus' styrke under den gjentatte torturen, ble han selv en kristen. Begge to ble halshogd for Kristus, og deres grav ble berømt i distriktet. Deres martyrium skal ha skjedd i 290.

Men Duchesne og moderne Bollandister mener imidlertid at Apollinaris er den hellige Apollinaris av Ravenna, som ble feiret i Reims både den 22. august og den 23. juli, og Timoteus er den hellige Timoteus av Roma, som feires 22. august. Legenden oppsto for å forklare hvorfor disse to helgenene ble feiret samme dag i Reims. Deres minnedag er 23. august i noen manuskripter av Hieronymus' martyrologium.

av Webmaster publisert 12.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54