Den hellige Tybie ferch Brychan (400-t)

Minnedag: 30. januar

Den hellige Tybie (Tybïe, Tybïeu, Tudy, Tibbe, Uda, Tudclyd) levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children oppgir David Nash Ford hennes fødeår til ca 456. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Hun kan også ha vært en slektning eller en etterkommer av Brychan.

Tybie hadde en celle i en åker som ble kalt Cell Tybïe på gården Cae’r Groes i Llandybie i Carmarthenshire i Dyfed, hvor det ble sagt at hun pleide å trekke seg tilbake til tider for bønn og meditasjon. Fra stedet kunne hun se sin kirke, og kirken i Llantybie udødeliggjør fortsatt hennes navn.

Tradisjonen hevder at Tybie ble drept av hedninger i Llandybie, men den lokale tradisjonen varierer når det gjelder det nøyaktige stedet for martyriet. Ifølge en versjon ble hun drept av saksere eller «omvandrende irer» der hvor kirken nå står, men en annen versjon sier at det skjedde der hvor hennes hellige kilde, Ffynnon ‘Bie, ligger. Det heter at på stedet sprang det straks opp en krystallklar kilde. Kilden ligger mindre enn 800 meter fra kirken, og nær den ligger en gård som heter Gelli Frynon (Forwynion), «Jomfruens skogholt», hvor hun og hennes hellige søster Lluan og andre sies å ha bodd.

Lluan var gift med Gafran (d. 558), far til den berømte Aidan mac Gabran, og til henne var nabokapellet Capel Llanlluan i dagens sogn Gorslas viet. En tradisjon i Llandybie sier at den hellige Hychan ble drept av de hedenske irene nær stasjonen på en åker der, som før ble kalt Rhandir Hychan (hans arveland), men nå til daglig, Cae Henry Fychan. Tradisjonen hevder at Hychan var hennes Tybies bror. Hennes minnedag er 30. januar.

Tybies minnedag står ikke i de walisiske kalenderne. Browne Willis angir 30. januar, som er den dagen som oftest nevnes, men dr. John Jones sier 26. desember, den dagen det holdes et marked i landsbyen. Dr. Jones var fra sognet og levde på en tid da Gwyl Mabsant fortsatt ble feiret. I en ode til kong Henrik VII gjengitt i Iolo-manuskriptene, hvor hans beskyttelse påkalles fra rundt hundre walisiske og andre helgener, nevnes Tybies navn i samme linje som den hellige Non. 6

I den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan kalles hun Tibyei, i den domitianske Tebie og i Jesus College MS 20 Tebieu. I Iolo-manuskriptene opptrer Tybieu på en liste over «helgener i Morganwg og Gwent», men det er en sammenblanding med den hellige Tydieu.

Kilder: Baring-Gould (8), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints, Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 25.03.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06