Den hellige Tydfil ferch Brychan (~435-460)

Minnedag: 23. august

Den hellige Tydfil levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children oppgir David Nash Ford hennes leveår fra ca 435 til 460. Tydfil er den moderne formen av hennes navn og kommer fra stedsnavnet Merthyr Tydfil, men det mer korrekte er Tudful. Dessuten finnes en rekke andre varianter, som Tudfil, Tudfyl, Tydful og Tydfyl. Tydfil var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. I den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan står det Tudeuel in Merthir Euineil, og i den domitianske versjonen heter det Tutuil ab ea dicitur Merthir Tutuil.

I Llanover Iolo MS 57 står den følgende beretningen om Tydfils martyrium i Merthyr Tydfil:

«Rundt år 480 blir det sagt at Dudfyl, datter av Brychan, var her [i Merthyr Tydfil] på et besøk hos sin far på hans gamle dager, ble hun myrdet av hedningene [et manuskript sier «de hedenske sakserne», men det synes mer trolig at det var britiske eller piktiske hedninger]. Hennes bror Rhun samlet landet til hevn og angrep disse hedningene på bredden av elven, og de ble drept i seierens øyeblikk på det stedet hvor det er en bro over elven kalt Pont Rhun. En vannkilde nær byen kalles Ffynon Dudful. Et sted ikke langt fra denne kilden kalles Calon Hychah etter Hychan, en annen sønn av Brychan. Hafod Tanglwst er navnet på et annet sted i dette sognet, oppkalt etter en annen datter av Brychan ved navn Tanglwst».

Kirken i Merthyr Tydfil i Glamorgan er viet til Tydfil, og vanligvis angis det at det samme gjelder for Llysronydd, nå Lisworney, under Llantwit Major, samt den nyere kirken i Port Talbot i samme grevskap. Det finnes en Hafod Tydfil i Gwaun Valley i Pembrokeshire. Tydfils fest står ikke i de walisiske kalenderne, men Browne Willis og andre angir den 23. august «Mabsant Merthyr».

Noen kilder blander henne sammen med den hellige Tanglwst.

Kilder: Baring-Gould (8), Farmer, Benedictines, Bunson, celt-saints, Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 25.03.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:03