Den hellige Ursicinus av Sant’Olcese (d. 410?)

Minnedag: 22. januar

Skytshelgen for Sant’Olcese

Den hellige Ursicinus (it: Ursicino, Olcese; ligurisk: Orçeise) ble født en gang på 300-tallet i Gallia, nå Frankrike. Om ham vet vi lite, bortsett fra at han var biskop i Gallia. Derfra rømte han tidlig på 400-tallet, sannsynligvis i 407, under vandalenes invasjoner, sammen med den hellige biskop Clarus (fr: Clair; it: Claro). Ursicinus fant tilflukt i byen Valpolcevera ved Genova, som nå bærer hans navn, Sant’Olcese, og som han er skytshelgen for. Sant’Olcese er nå en del av Genova. Clarus slo seg ned i Voirè (nå Valleregia i kommunen Serra Riccò), hvor hans legeme er bevart og han feires den 4. mai.

Det antas at de to flyktede biskopene ble sendt til disse stedene av den hellige biskop Romulus av Genova (it: Romolo) for å instruere folket i den kristne tro og evangeliserte dem som fortsatt var hedninger. Ursicinus levde et liv i bot og bønn og tok seg av oppgaven med å utdanne folk i troen. Den eksakte datoen for hans død, som antas å ha skjedd rundt 410, er ikke kjent. Ursicinus’ levninger ble i 1155 gravlagt i kirken Sant’Olcese i landsbyen av samme navn.

Ursicinus huskes for å ha knyttet sitt navn til en legendarisk episode, nemlig temmingen av en bjørn som terroriserte innbyggerne i området

Tradisjonen forteller at Ursicino eide to okser, som han brukte til å trekke en vogn som fraktet materialer som trengtes for å bygge kirken. Da kom en bjørn ut av skogen og kastet seg over en av oksene og drepte den. Helgenen ga da bjørnen ordre om å erstatte den drepte oksen og trekke vognen. Dyret, mirakuløst temmet, fulgte straks ordren, og dermed kunne arbeidet fullføres.

Denne scenen er malt på fasaden til kirken Sant’Olcese. Hans minnedag er 22. januar, men 21. januar nevnes også. Bjørn er på latin Ursus (it: Orso), derav navnet Ursicinus.

Kilder: it.wikipedia.org, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. desember 2017

av Per Einar Odden publisert 24.12.2017, sist endret 24.12.2017 - 11:40