Den hellige Ursmar av Lobbes (~640-713)

Minnedag: 18. april

Den hellige Ursmar av Lobbes (~640-713)
Skytshelgen for barn som er sene til å gå

Den hellige Ursmar (lat: Ursmarus) ble født på 600-tallet, muligens i Irland, men mest sannsynlig i Floyon (nå Fontenelle) nær Avesnes i Thiérache i Nord-Frankrike, kanskje rundt 640 (etter tradisjonen den 27. juli 644). Vi vet ingenting sikkert om hans tidlige liv, til tross for at det eksisterer flere biografier skrevet rundt hundre år etter hans død, men de består stort sett av konvensjonelle erklæringer om hans hellighet, askese og apostoliske nidkjærhet.

Det er trolig at han i ung alder ble munk i det store klosteret i Lobbes ved Thuin i Hainault (Hennegau) i bispedømmet Cambrai sør for Brussel i dagens Belgia, som var grunnlagt tidligere i århundret av den hellige Landelin. Han ble rundt 689 abbed i dette klosteret og innførte trolig den hellige Benedikts regel der. Det er mulig at han allerede var biskop, selv om det er mer sannsynlig at han ble utstyrt med episkopal jurisdiksjon som abbed. Etter tradisjonen ble han bispeviet i 691.

Han utvidet klosterets bygninger og konsekrerte klosterkirken i Lobbes og viet den til de hellige Peter og Paulus i august 697. Senere bygde han en separat kirke til bruk for lokalbefolkningen, viet til Jomfru Maria. Han skal ha grunnlagt en rekke andre klostre, blant dem Aulne og Wallers, også i det nåværende Belgia. Hans arbeid som regionalbiskop i Flandern var av stor betydning.

I 711/12 gikk Ursmar av og utnevnte sin disippel, den hellige Erminus, til sin etterfølger både som abbed og som regionalbiskop. Han døde en 18. april (?) i 713 i Lobbes og ble gravlagt i Mariakirken han hadde bygd. Hans relikvier ble skrinlagt den 26. mars 823 i klosterkirken i nærvær av Halitgar av Cambrai, noe som tilsvarer en helligkåring. Kirken fikk senere hans navn. På 1400-tallet ble relikviene overført til Binche øst for Mons i dagens Belgia, hvor de ble værende til de ble ødelagt i 1794. Hans kult var populær lokalt, og man ber fortsatt til ham for barn som er sene til å gå.

Hans minnedag er dødsdagen 18. april, men 19. april nevnes også. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans etterfølger Erminus skrev et kort dikt hvor han refererer til Ursmar som biskop og martyr på grunn av de lidelsene han måtte gjennomgå. Han er i dag skytshelgen for sognene Binche, Lobbes, Vellereille-lez-Brayeux, Athis og Ormeignies i Hainault i Belgia.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54