Den hellige Ursus av Fano (d. 639)

Minnedag: 15. mai

Den hellige Ursus (it: Orso) (= bjørn) ble født en gang på slutten av 500-tallet i Roma i Italia. I 625 utnevnte pave Honorius I (625-38) ham til biskop av Fano (Fanum Fortunae) i provinsen Pesaro og Urbino i regionen Marche i Midt-Italia. Det er ikke overlevert noen enkeltheter om hans liv og virke, men den kulten som har blitt ham til del, bekrefter hans troskap mot sitt kall og hans hellighet.

Han døde i 639. I 1113 ble hans levninger gjenfunnet og skrinlagt sammen med de hellige biskopene Fortunatus (596-620) og Eusebius (502-41). Ursus påkalles som den fjerde beskytter av byen Fano, Fortunatus som den tredje og Eusebius den andre. Den første er byens første biskop, den hellige Paternian (d. 360).

Ursus’ minnedag er 15. mai.

Bispedømmet Fano heter nå Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola (Dioecesis Fanensis-Forosemproniensis-Calliensis-Pergulana) som ble opprettet i 1986, da det historiske bispedømmet Fano ble slått sammen med bispedømmet Cagli e Pergola og bispedømmet Fossombrone. Bispedømmet er suffragan under erkebispedømmet Pesaro.

Kilder: zeno.org, fondazionecarifano.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. april 2015

av Per Einar Odden publisert 18.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05