Den hellige Ursus av Toul (d.~500)

Minnedag: 1. mars

Den hellige Ursus (Ursinus; fr: Ours = bjørn) ble født en gang på 400-tallet i Gallia, det nåværende Frankrike. Han ble rundt 490 (eller rundt 478) valgt til den sjette biskop av Toul i Gallia Belgica (nå i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine i det nordøstre Frankrike), ifølge Gallia Christiana etter den hellige Auspicius av Toul (ca 455-ca 490). Noen kilder sier at han var biskop fra rundt 478 til rundt 490, andre at hans episkopat varte fra rundt 490 til rundt 500. Uansett er det ti til tolv år som ikke dekkes av bispelistene.

Ursus styrte bispedømmet Toul da frankernes konge Klodvig I (fr: Clovis) (482-511) kom tilbake til Gallia etter sin seier over tyskerne i det berømte slaget ved Tolbiac i nærheten av Köln. Kongen dro gjennom byen i 496, og han ble ønsket velkommen av biskop Ursus. Kongen hadde lovt å konvertere til sin dronnings kristne tro hvis han vant seier, og under sitt besøk i Toul søkte han etter en opplyst person som kunne lære ham dogmene og budene i den kristne religion. Biskopen viste til en prest i sin kirke, den hellige Vedastus (Vedast, Vaast, Waast; fr: Védaste, Vast), som den mest kapable til å oppfylle hans intensjoner. Klodvig innkalte ham og beordret ham til å følge ham på hans reise. Vedastus adlød hans instruksjoner og produserte slik gode frukter at da frankernes konge kom til Reims, fant den hellige biskop Remigius ham verdig til å motta dåpen, og han døpte ham. Vedastus kom ikke tilbake til Toul, for kong Klodvig anbefalte ham til Remigius, som sendte ham for å forkynne troen til innbyggerne i byen Arras, hvor han ble valgt til biskop noen år etter.

Ursus døde på et usikkert tidspunkt, muligens rundt år 500. Han ble etterfulgt som biskop av den hellige Aprus av Toul (500-07). Hans levninger ble i utgangspunktet gravlagt i på kirkegården Saint-Mansuy. De ble i 1026 overført til kirken Saint-Mansuy.

Ursus ble regnet som helgen, og tidligere var hans minnedag 4. september, men den feires i dag den 1. mars. Ingen av dagene står i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004).

En fest for alle hellige biskoper i Toul ble feiret i bispedømmet Nancy og Toul den 4. september. frem til 1955 (Commemoratio omnium Ss. Episcoporum Ecclesiae Tullensis). Men ved den omfattende kalenderreformen i bispedømmet i 1955, ble de fleste hellige biskopene av Toul fjernet fra den liturgiske kalenderen i likhet med kjente helgener som de hellige Genovefa (fr: Geneviève) (ca 422-ca 500) og Klothilde (fr: Clotilde) (ca 474-545). Også festen for alle biskopene forsvant.

Kilder: fr.wikipedia.org, zeno.org, introibo.fr, Thiéry - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. april 2015

av Per Einar Odden publisert 11.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:03