Den hellige Valentin av Ravenna og 27 ledsagere (d. ~304)

Minnedag: 11. november

Den hellige Valentin (Valentinus) skal ha lidd martyrdøden i Ravenna i Nord-Italia rundt år 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Sammen med ham skal 27 ledsagere også ha blitt drept, nemlig de hellige Felician, Octavius, Felix, Januarius, Erundo, Viktorinus, en annen Felix, Nisus, Julian, Vincent, en annen Januarius, Giddinus, Bonifatius, Minacus, Domnus, Firma, Maria, Felicitas, Felicia, Innocentia, Fortunata, Principia, Domnicella, Klementin, Januaria, Victoria og en annen Julian.

Deres minnedag er 11. november. I Martyrologium Romanum nevnes denne dagen bare Valentin, Felician og Viktorinus. De øvrige navnene er fjernet fra bollandistenes Elenchus. I Martyrologium Romanum finner vi også under 16. desember de hellige Valentin, Concordius, Navalis og Agricola, som også skal ha lidd martyrdøden i Ravenna på samme tid. Etter all sannsynlighet dreier det seg her om en dobbeltoppføring, skjønt i praksis gjelder det bare Valentin, som er den eneste vi finner i begge gruppene. I Martyrologium Romanum står også en gruppe under 13. november som skal ha lidd martyrdøden i Ravenna på samme tid, nemlig de hellige Valentin, Solutor og Viktor. Igjen er det trolig snakk om en duplikat.

Men den hellige Peter Krysologos skriver at det kun var én martyr i Ravenna, nemlig den hellige Apollinaris. Derfor er det mulig at de nevnte martyrene døde et annet sted, men ble æret i Ravenna, og først lang tid senere fikk legenden det til at de også døde der.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. april 2004

 

av Per Einar Odden publisert 25.04.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04