Den hellige Valentin av Ravenna og to ledsagere (d. ~305)

Minnedag: 13. november

De hellige Solutor og Viktor

De hellige Valentin, Solutor og Viktor skal ha lidd martyrdøden i Ravenna rundt år 305 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). I Martyrologium Romanum er de ført opp under 13. november, og de finnes også hos Beda den ærverdige, Ado av Vienne og andre martyrologer. Men det er trolig snakk om et duplikat av oppføringen under 11. november (de hellige Valentin, Felicianus og Viktorinus av Ravenna). Til begge disse gruppene er det noen martyrologier som legger til en rekke andre navn.

Men i Martyrologium Romanum finner vi også under 16. desember de hellige Valentin, Concordius, Navalis og Agricola, som også skal ha lidd martyrdøden i Ravenna på samme tid. Etter all sannsynlighet dreier det seg her om en dobbeltoppføring, skjønt i praksis gjelder det bare Valentin, som er den eneste vi finner i begge gruppene.

Men den hellige Peter Krysologos skriver at det kun var én martyr i Ravenna, nemlig den hellige Apollinaris. Derfor er det mulig at de nevnte martyrene døde et annet sted, men ble æret i Ravenna, og først lang tid senere fikk legenden det til at de også døde der.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. april 2004

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55