Den hellige Valentin av Ravenna og tre ledsagere (d. ~305)

Minnedag: 16. desember

De hellige Concordius, Navalis og Agricola

De hellige Valentin, Concordius, Navalis og Agricola er oppført under 16. desember i Martyrologium Romanum. Valentin (it: Valentino) skal ha vært offiser og Concordius (it: Concordio) skal ha vært hans sønn. De fire skal ha lidd martyrdøden i Ravenna rundt år 305 under keiser Diokletians medkeiser Maximian Herculeus (286-305).

I Martyrologium Romanum finner vi også under 11. november de hellige Valentin, Felician og Viktorinus. Begge gruppene skal ha lidd martyrdøden i Ravenna rundt år 305 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Etter all sannsynlighet dreier det seg her om en dobbeltoppføring, skjønt i praksis gjelder det bare Valentin, som er den eneste vi finner i begge gruppene. I Martyrologium Romanum står også en gruppe under 13. november som skal ha lidd martyrdøden i Ravenna på samme tid, nemlig de hellige Valentin, Solutor og Viktor. Igjen er det trolig snakk om et duplikat.

Men den hellige Peter Krysologos skriver at det kun var én martyr i Ravenna, nemlig den hellige Apollinaris. Derfor er det mulig at de nevnte martyrene døde et annet sted, men ble æret i Ravenna, og først lang tid senere fikk legenden det til at de også døde der.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. april 2004

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:47