Den salige Maria Victoria Fornari Strata av Genova (1562-1617)

Minnedag: 12. september

Den salige Maria Victoria Fornari Strata av Genova (1562-1617)

Den salige Victoria Fornari (it: Vittoria) ble født i 1562 i Genova i regionen Liguori i Nord-Italia. Hun kom fra en velstående familie. Som jente var hun tiltrukket av det religiøse liv, men i 1579 føyde hun seg etter farens ønsker og giftet seg som 17-åring med Angelo Strata. Ekteskapet ble lykkelig, og Angelo deltok i hennes mange veldedige arbeider og forsvarte henne mot kritikk om at hun deltok lite i byens selskapsliv. De fikk seks barn, fire gutter og to jenter.

Men i 1587 døde Angelo og etterlot Victoria som 25 år gammel enke med seks små barn. Victoria sørget over tapet av ektemannen og tvilte på at hun ville klare å forsørge familien alene. Da ba hun til Gud om at hun for barnas skyld måtte finne en annen ektemann. En adelsmann ønsket da også å gifte seg med henne, og hun skulle til å akseptere da hun fikk en visjon av Jomfru Maria. Senere skrev hun etter pålegg fra sin skriftefar ned jomfruens ord til henne: «Vær tapper og modig. Jeg skal ta både deg og barna under mine vinger. Lev i fred, uten angst. Overlat dere i min varetekt og vi deg fremfor alt til Guds kjærlighet».

Deretter avla hun kyskhetsløfte og levde tilbaketrukket, og hun viet all sin tid til sine fromhetsøvelser, sine barn og de fattige i Genova. Hennes hjem var asketisk og enkelt og hun praktiserte selvfornektelse, for eksempel spiste hun bare brød og vann på fastedager. Jomfru Maria oppfylte sitt løfte, for selv om Victoria fortsatte å drive veldedig arbeid og ga bort det meste av det hun eide, manglet hennes barn ingen ting.

Da barna var blitt voksne og sørget for, vendte Victoria tilbake til sin opprinnelige tanke på å tre inn i en religiøs orden. Hun gikk til erkebiskopen av Genova med en plan om en ny nonneorden som skulle ha en spesiell hengivenhet til Jomfru Maria. Først holdt erkebiskopen sin godkjennelse tilbake fordi de tilgjengelige midlene ikke var store nok til et slikt omfattende prosjekt, men da en av Victorias venner tilbød seg å betale for en passende bygning, ga biskopen sin tillatelse. Konstitusjonene ble approbert i 1604 av pave Klemens VIII (1592-1605), og ordenen fikk den hellige Augustins regel.

I 1604 ble den 42-årige Victoria og ti andre kvinner ikledd drakten, og de avla sine løfter året etter. Alle tok navnet Maria Annunziata i tillegg til dåpsnavnet, og fra da av var Victoria kjent som Maria Victoria. Deres spesielle mål var å ære Jomfru Maria i Bebudelsens mysterium og hennes skjulte liv i Nasaret. Det var en kontemplativ orden med klausur og en streng regel, og søstrene fikk bare motta besøk av nære slektninger, og da begrenset til tre ganger i året. Ut av dette fellesskapet oppsto «Bebudelsessøstrene» (Ordo SS. Annuntiationis). For å skjelne dem fra de franske Bebudelsessøstrene som var grunnlagt av den hellige Johanna av Frankrike, «Ordenen av Marias Bebudelse» (Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis – OAnnM), ble de kalt Suore «Annunziate celesti» eller Turchine, «de blå nonner av Genova» etter fargen på deres himmelblå kapper. Maria Victoria ble ordenens første superior og hadde dette embetet til sin død.

Moder Maria Victoria administrerte den nye grunnleggelsen klokt og kompetent, og i 1612 ble et ordenshus til åpnet. Snart spredte ordenen seg i Italia og derfra til Frankrike. Uten hennes vitende ble det gjort et forsøk på å innlemme ordenen i en annen orden under påskudd av at den ikke var sterk nok til å utvikle seg på egen hånd, men da hun hørte om dette, stolte hun på den fortsatte hjelp fra Jomfru Maria, og planene om sammenslutning ble droppet. Mye av søstrenes arbeid gikk ut på å sy messeklær og alterduker.

Hun døde den 15. desember 1617 i Genova, 55 år gammel. Hun ble saligkåret den 21. september 1828 (dokumentet (Breve) var datert den 2. september) av pave Leo XII (1823-29). Hennes minnedag er 12. september, men dødsdagen 15. desember nevnes også. Hun står i noen bøker oppført som «Victoria av Genova». Hennes orden er i dag utdødd.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55