Den salige Walkelin av Corneux (d. 1143)

Minnedag: 27. mars

Den salige Walkelin (Walchelin, Walchelinus) (et normannisk navn, i dag Vauquelin eller Gauquelin) ble født på slutten av 1000-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Saint-Martin i Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

I 1131 grunnla Rimbaud, augustinerkorherre i Saint-Paul i Besançon, et priorat for sin orden i Corneux i Saint-Broing i departementet Haute-Saône i regionen Franche-Comté. Tre år senere, i 1134, betrodde erkebiskop Anserik av Besançon dette huset til den salige abbed Guntarius av Saint-Martin (1124-51; d. 1173) i Laon. Han sendte Walkelin dit sammen med en gruppe kanniker.

Under Walkelins ledelse utviklet Notre-Dame de Corneux seg svært godt og ble til et blomstrende kloster. I tillegg grunnla han klosteret Notre-Dame i Belchamp i Voujeaucourt i departementet Doubs i regionen Franche-Comté.

Walkelin døde i 1143. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 27. mars.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55